Login           
 
 
Ook hier adverteren

Kwaliteit

De commissie Kwaliteit & Richtlijnen is betrokken bij het opstellen van de kwaliteitseisen van de SEMH, CliQ en Vektis. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het doorontwikkelen van de protocollen voetschoen, beenprothese en orthese van NVOS-Orthobanda. Indien relevant worden anderen protocollen (samen met partners) ontwikkeld.

De commissie Kwaliteit & Richtlijnen is als volgt samengesteld:
Rob Verwaard (voorzitter commissie)
Bart In der Maur
Willem Seves

Informatie over de SEMH, de klachtencommissie en de protocollen van NVOS-Orthobanda zijn te vinden op pagina's SEMH en protocollen.