Login           
 
 
Lees Skipr blog Rian Veldhuizen
Markt & Regels

Markt & Regels

De commissie Markt & Regels van NVOS-Orthobanda behartigt de belangen van de NVOS-Orthobanda leden richting regelgevers en zorgverzekeraars. Dit doet zij door jaarlijkse knelpunten in de contracten te inventariseren en deze bespreekbaar te maken bij zorgverzekeraars.

Regelmatig worden de leden van NVOS-Orthobanda door deze commissie geïnformeerd, door middel van elektronische nieuwsbrieven en publicaties op het ledendeel van de website. Daarnaast worden informatieavonden georganiseerd waar over tal van onderwerpen gediscussieerd kan worden.

De commissie Markt & Regels is als volgt samengesteld:

Herwin Renshoff (voorzitter commissie)
Franc van der Linden
Robert Schilte
Cock Vergeer
Marcel Conradi
Esther Mik

Leden van NVOS-Orthobanda kunnen de verslagen van de bijeenkomsten en de gehouden presentaties vinden op de pagina van de zorgverzekeraars.