Login           
 
 
Ook hier adverteren

Orthopedische hulpmiddelenbranche geeft zorgverzekeraars een 6,4

8 juni 2016

NVOS-Orthobanda, de branchevereniging van zorgondernemers in orthopedische hulpmiddelen, heeft in juni een enquête gehouden over zorgverzekeraars. De respons was maar liefst 65%. De vijf grote zorgverzekeraars krijgen als algemeen rapportcijfer een 6,4 (3 met een 6 en 2 met een 7). Op onderdelen scoren zij lager: veel vijven en een enkele zes.

Rian Veldhuizen, voorzitter NVOS-Orthobanda: 
‘Ik ben heel blij met de massale respons van onze leden. De relatie met de zorgverzekeraars is een heikel punt. De leden geven de vijf grote zorgverzekeraars toch een krappe voldoende. Op de middelbare school zou het zijn: je gaat over maar krijgt wel een taak. Die taak is, zeg ik met de leden, om de komende tijd voor de verbinding gaan, en gezamenlijk te bouwen aan vertrouwen. Het aangaan van meerjarige contracten is van belang, zodat er niet meer bij het kruisje hoeft te worden getekend. Ook moeten er afspraken worden gemaakt over beleid en innovatie.’

Partner 
De rode draad is het gemis aan dialoog en een gevoel dat wantrouwen overheerst bij de zorgverzekeraars. De leden zien de zorgverzekeraars liefst als een partner in de hulpmiddelenzorg. Zorgverzekeraars wordt gevraagd om naar meer uniformering te streven en volgens met een eenduidig beleid te werken. Hoewel het merendeel van de leden (76%) van mening is voldoende tijd te hebben gehad om het contract van de zorgverzekeraar te beoordelen en op tijd de beschikking had over alle informatie (69%), zijn de meeste leden ontevreden over het resultaat.

Kennis 
De aanwezige kennis en deskundigheid bij de zorgverzekeraars en het verstrekken van informatie aan leveranciers, maar ook aan de eigen verzekerden, wordt met een 5,2 beoordeeld. Vragen met betrekking tot orders en declaraties almede het uitbetalen van declaraties scoorden met een 6 wel een voldoende. Op de vraag over het oplossingsgericht meedenken in uitzonderingsgevallen in het belang van de verzekerden scoren 4 van de 5 zorgverzekeraars onvoldoende.

Meer informatie bij
Claudia Beers, beleidsadviseur
M  06 54 70 5398
E info@nvos-orthobanda.nl