Login           
 
 
Ook hier adverteren

Pitch Rian Veldhuizen in Nieuwspoort  

 

  


 

 

 Met als thema 'burger regie in de zorg' waren eind november 2016 ruim 100 belangstellenden vanuit de politiek, media, de zorg en patiëntenorganisaties aanwezig bij Zorgpoort 3.0, een platform dat burgers meer invloed wil geven in de zorg.

In een korte pitch heeft Rian Veldhuizen het thema vertaald naar onze branche: regie bij de burger met een functionele beperking. En aan de hand van praktijkvoorbeelden heeft Rian de boodschap gebracht dat kwetsbare groepen niet altijd een passend hulpmiddel krijgen. Daardoor kunnen zij niet meedoen in de maatschappij. Rian merkte op dat er in de politiek niemand wakker ligt van de problemen in de hulpmiddelenzorg.

Dat leidde na afloop tot enkele goede gesprekken met aanwezige politici en tot concrete vervolgafspraken over de orthopedische hulpmiddelenzorg. Wordt dus vervolgd. Een eerste resultaat is de motie die Kamerlid Bouwmeester (PvdA) heeft ingediend om te voorkomen dat de zorgverzekeraar een besluit van een arts kan overrulen 

Met als thema 'burger regie in de zorg' waren eind november 2016 ruim 100 belangstellenden vanuit de politiek, media, de zorg en patiëntenorganisaties aanwezig bij Zorgpoort 3.0, een platform dat burgers meer invloed wil geven in de zorg.

In een korte pitch heeft Rian Veldhuizen het thema vertaald naar onze branche: regie bij de burger met een functionele beperking. En aan de hand van praktijkvoorbeelden heeft Rian de boodschap gebracht dat kwetsbare groepen niet altijd een passend hulpmiddel krijgen. Daardoor kunnen zij niet meedoen in de maatschappij. Rian merkte op dat er in de politiek niemand wakker ligt van de problemen in de hulpmiddelenzorg.

Dat leidde na afloop tot enkele goede gesprekken met aanwezige politici en tot concrete vervolgafspraken over de orthopedische hulpmiddelenzorg. Wordt dus vervolgd. Een eerste resultaat is de motie die Kamerlid Bouwmeester (PvdA) heeft ingediend om te voorkomen dat de zorgverzekeraar een besluit van een arts kan overrulen.