Login           
 
 
Ortho Europe

Eerste zorgdebat: geen stelselwijziging

 
Rian Veldhuizen was aanwezig bij zorgverzekeraar ONVZ in Houten waar (aspirant) Kamerleden Corrie van Brenk (50Plus), Hanke Bruins Slot (CDA), Corinne Ellemeet (GroenLinks), Renske Leijten (SP) en Arno Rutte (VVD) de degens kruistenover het stelsel en de betaalbaarheid van de zorg, de rol van de overheid en van de burger.

Er zijn intussen meer van deze debatten geweest. De hoofdlijn is echter in dit debat helder geworden: een nieuwe stelselwijziging komt er niet.

SP’er Leijten en 50Plus-kandidaat Van Brenk waren in de minderheid met hun wens om het zorgstelstel grondig te hervormen. Hun partijen steunen ook het initiatief om de zorgverzekeraars af te schaffen en een nationaal zorgfonds op te richten. VVD-Kamerlid Rutte wijst zo’n "revolutie" in de zorg pertinent af en ziet in zorgverzekeraars juist de hoeders van een goede en betaalbare zorg.

CDA’er Bruins Slot en GroenLinks-kandidaat Ellemeet willen evenmin het stelsel op de schop, maar zien graag kleinere aanpassingen, zoals meer aandacht voor kwaliteit en minder marktwerking. Daar mag de overheid zich van deze twee Kamerleden vaker mee bemoeien.

GroenLinks-kandidaat Corinne Ellemeet ziet het beperken van de kosten voornamelijk bewerkstelligd doordat de zwakste schouders in de samenleving een zwaardere last zijn gaan dragen: de zorgtoeslag is beperkt, het eigen risico is omhoog gegaan en voorzieningen voor gehandicapten en chronisch zieken zijn uitgekleed, een onevenredig deel van de zorgkosten wordt gedragen door de middeninkomens.

GroenLinks wil deze scheve verdeling ongedaan maken door de hogere inkomens en bedrijven meer belasting te laten betalen en de zorgkosten uit algemene middelen te financieren. Ook CDA, SP en 50Plus willen in de bekostiging van de zorg meer aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving.