Login           
 
 
Ook hier adverteren

Samenwerking met gehandicapten

In een constructief overleg met de directeur van het Fonds Gehandicapten Sport zijn we tot de conclusie gekomen dat ons gezamenlijk belang is om tot optimale verstrekking van adequate (sport)hulpmiddelen te komen voor mensen met een handicap. Er komt een gezamenlijke actie waarin wordt gepleit voor meer geld voor de breedtesport van gehandicapten. Nu gaat het meeste geld naar gehandicapte topsporters.