Login           
 
 
Op gezonde voet

Politieke contacten

Lea Bouwmeester (PvdA) heeft een motie ingediend waarin wordt gesteld dat een medische indicatie voor een hulpmiddel niet overruled mag worden door de zorgverzekeraar. De minister van VWS wil niet zover gaan. NVOS-Orthobanda volgt dit dossier op de voet. 

Bij Pia Dijkstra (woordvoerder zorg D66) is de verschraling van de hulpmiddelzorg toegelicht en de gevolgen daarvan voor de patiënt.

Bij VVD (Arno Rutte en Leendert de Lange) is eveneens aandacht gevraagd voor de hulpmiddelenzorg. 

Met de brede hulpmiddelenzorg hebben we onze zorg uitgesproken over de verschraling van de hulpmiddelenzorg. Het ministerie van VWS zat er met een brede delegatie en gaf aan dat hulpmiddelenzorg prominenter op de agenda komt. Dit is mede ingegeven door de technologische ontwikkelingen. Want als er technisch meer mogelijk is, wat betekent dat dan voor de aanspraken?