Login           
 
 
Op gezonde voet


Onderstaande filmpjes zijn vervaardigd door NVOS-Orthobanda met cofinanciering van CvAE om een impressie te geven van de diverse beroepsgroepen binnen de orthopedische hulpmiddelenzorg. Naast de orthopedisch schoenmakers zijn er de instrumentmakers en de consulenten therapeutisch elastische kousen. Deze professionals meten orthopedische hulpmiddelen aan om de mobiliteit te verbeteren en participatie te vergroten.