Login           
 
 
MKB-Nederland
Lid worden

Lid worden

Aanmelden lidmaatschap

Het lidmaatschap van NVOS-Orthobanda heeft veel te bieden. Zo geeft het toegang tot een uitgebreid netwerk van ondernemers en de mogelijkheid om de belangenbehartiging voor ondernemers die orthopedische diensten en producten leveren (mede) vorm te geven. Daarnaast biedt het toegang tot de dienstverlening van NVOS-Ortobanda aan haar leden en tot het digitale ledennet. De kosten van het lidmaatschap zijn gebaseerd op de omzet van het bedrijf. Er is al een jaarlidmaatschap voor minder dan 500 euro. Daarnaast dragen de leden bij in een ontwikkelingsfonds voor de verbetering en instandhouding van de opleidingen,

De leden van NVOS-Orthobanda worden uitgenodigd voor:
- de algemene ledenvergaderingen;
- diverse voorlichtingsbijeenkomsten.

Daarnaast ontvangen leden gratis:
- het Vakblad Orthopedische Techniek;
- elektronische nieuwsbrieven;
- toegang tot het ledendeel van de website van de vereniging;

Bij de beoordeling om lid te mogen worden van NVOS-Orthobanda hanteert de vereniging de statuten en het huishoudelijk reglement. Leden moeten onder andere beschikken over een vakdiploma orthopedische (schoen) techniek, en een (of meerdere) professioneel ingerichte vestiging(en).
 


ndien u informatie over het lidmaatschap van NVOS-Orthobanda wilt ontvangen, vul dan het onderstaande reactieformulier in. 
 
 

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen lidmaatschapLeden van NVOS-Orthobanda kunnen het lidmaatschap van de vereniging door middel van een aangetekend schrijven opzeggen tegen het einde van ieder kalender jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Wij verwijzen hierbij naar de statuten en het huishoudelijk reglement van NVOS-Orthobanda.