Login           
 
 
NL Next Level

ISPO NL "Amputatie en Prothesiologie van de Onderste Exrtremiteit" 26/27 okt 2017

Aanvullende informatie en inschrijven kunt u hier.

Geachte leden,

ISPO Nederland organiseert vanuit de cursusreeks "Amputatie en Prothesiologie van de Onderste Exrtremiteit" op donderdag en vrijdag 26 en 27 oktober 2017 de 2-daagse expertise cursus "Bewegingsanalyse".

In de afgelopen jaren heeft met groot succes meerdere malen de 10-daagse multidisciplinaire cursus Amputatie en Prothesiologie van de Onderste Extremiteit plaatsgevonden. De cursus is aangepast aan de huidige tijd, waarbij een cursusreeks is gemaakt bestaande uit een meerdaagse beginnerscursus, een meerdaagse gevorderde cursus en expertisecursussen. Jaarlijks wordt een cursus gegeven uit deze cursusreeks in een cyclus van 3 jaar. Het multidisciplinair samenwerken tussen verschillende disciplines staat hierbij centraal. Wetenschappelijke kennis op het gebied van amputatie en prothesiologie wordt gecombineerd met de praktische vaardigheden vanuit de dagelijks praktijk.

Bij verschillende behandelteams vanuit het land bleek een grote behoefte te bestaan naar een cursus bewegingsanalyse bij beenprothesegebruikers. ISPO Nederland heeft de kennis en kunde die in Nederland aanwezig is gebundeld in de eerste expertise cursus vanuit de cursusreeks Amputatie en Prothesiologie van de Onderste Extremiteit met als thema: "Bewegingsanalyse". De cursus bestaat uit 2 dagen. Op de eerste dag wordt gestart met het opfrissen van biomechanica van het gaan en staan waarbij verschillende technische mogelijkheden van een simpele videoregistratie tot een uitgebreid bewegingslab aan de orde komen. Per amputatieniveau wordt wetenschappelijke kennis afgestemd op ervaringen in de dagelijkse praktijk.

Op de tweede dag wordt het geleerde in de praktijk toegepast middels casussen, wat elk behandelteam voor aanvang van de cursus heeft voorbereid, en een praktisch deel in het bewegingslab.
Aan het einde van de tweede dag vindt samen met u een discussie plaats over de toekomst van bewegingsanalyse bij amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit.

Algemene informatie
Doelgroep: Revalidatieartsen, orthopedisch instrumentmakers en fysiotherapeuten.
Aantal cursisten: Maximaal 40
Accreditatie: wordt aangevraagd bij VRA en KNGF        
Locatie: Hoogstraat Orthopedietechniek, Rembrandtkade 10, 3583 TM  te Utrecht.
Kosten: ISPO-leden: € 225,- , niet-leden:  € 300,-
Noot: Gebruikmaking door niet-leden van het lidnummer van leden is NIET toegestaan.

Betalingsmogelijkheden
Het verschuldigde bedrag binnen een week na inschrijving overmaken op NL19ABNA0520091035
ABN-AMRO, t.n.v. ISPO Nederland te Eindhoven o.v.v. uw naam en deelname ISPO cursus oktober 2017.

Aanmelden
Inschrijven voor deze cursus is mogelijk tot 1 oktober 2017 door via www.ispo.nl het inschrijvingsformulier te downloaden en in te vullen. Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Plaatsing geschiedt in eerste instantie op volgorde van inschrijving. Om voor een goede verdeling van de diverse disciplines binnen de cursus zorg te dragen is het echter mogelijk dat aan latere inschrijvers voorrang wordt verleend. Dit om het multidisciplinaire karakter van de cursus en daarmee de waarde ervan te waarborgen. 

Huiswerkopdracht
Voor aanvang van de cursus maakt elke aanmeldingsgroep een bewegingsanalyse van een beenprothesegebruiker middels een video-opname met, bij voorkeur, een krachtplatform. Bespreek wat je ziet, maak een analyse en geef verbetermogelijkheden. Tijdens de 2e cursusdag wordt plenair ingegaan op uw casus. Per casus krijgt u 15 minuten de tijd waarvan 7.5 minuten presentatie en 7.5 minuten discussie. 

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformlier deze kunt u per mail (info@ispo.nl) of per fax
(023 - 551 30 87) toesturen aan het secretariaat. U ontvangt na uw inschrijving binnen twee weken de bevestiging.

Mocht u na inschrijving nog veranderingen willen aanbrengen in uw reservering, kunt u hiervoor contact opnemen met het secretariaat.

Graag tot ziens in Utrecht!

Met vriendelijke groet,
namens ISPO Nederland
 

Esther Meijers