Login           
 
 
Ortho Europe

PERSBERICHT

Den Haag, 18 augustus 2017

Rian Veldhuizen nieuwe voorzitter van patiëntenorganisatie De Hart&Vaatgroep

De ledenraad van De Hart&Vaatgroep heeft Rian Veldhuizen als nieuwe voorzitter benoemd. Zij volgt Marijke van Eck op. Rian heeft ruime ervaring als bestuurder en is goed ingevoerd in de sector zorg en welzijn. Zij is onder meer werkzaam geweest als directeur/bestuurder van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Vanaf 2015 is Veldhuizen voorzitter van NVOS-Orthobanda, de brancheorganisatie voor orthopedische hulpmiddelenzorg. Deze functie zal zij continueren naast het voorzitterschap van

De Hart&Vaatgroep. 

Veldhuizen vindt het van cruciaal belang om mensen met hart- en vaataandoeningen zo breed en divers mogelijk te ondersteunen en om de stem van de patiënt door te laten klinken in het zorgbeleid. In het huidige zorgstelsel ziet zij een belangrijke rol voor patiëntenorganisaties om te realiseren dat patiëntervaringen aan de voorkant van de zorg een plek krijgen. Veldhuizen: “Om dit te bereiken heb je een krachtige patiëntenvereniging nodig. Ik vind het dan ook een eer om voorzitter van deze vereniging te zijn en hier een bijdrage aan te mogen leveren.”

Directeur Anke Vervoord: “Met Rian Veldhuizen hebben we een bestuurder in huis gehaald die kan verbinden. Zowel naar het zorgveld als binnen de vereniging en met patiënten.”

De Hart&Vaatgroep is de belangenbehartiger van mensen met hart- en vaataandoeningen en hun naasten. Hart- en vaatpatiënten en hun naasten zijn dankzij De Hart&Vaatgroep beter in staat om met behulp van de juiste informatie, voorlichting, activiteiten, instrumenten en begeleiding zelf keuzes te maken in hun leven, ten aanzien van hun ziekte en de geboden zorg.

 

EINDE PERSBERICHT