Login           
 
 
NL Next Level

Voorlichtingsbijeenkomsten AVG (nieuwe privacywet) door VNO-NCW en MKB-Nederland

Geachte dames en heren,

Zoals u waarschijnlijk bekend zal zijn, treedt de nieuwe privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in mei 2018 in werking. Deze verordening vervangt de huidige privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens. Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens zullen zich moeten voorbereiden op deze AVG. De AVG intensiveert de huidige privacyrechten voor betrokkenen en breidt deze uit. Ook krijgen bedrijven en organisaties meer verantwoordelijkheden. De Europese privacytoezichthouders (in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens) krijgen de mogelijkheid stevige boetes op te leggen bij overtredingen.  

Onlangs bent u hierover in een informatiebijeenkomst door VNO-NCW en MKB-Nederland al nader geïnformeerd. Zoals op deze informatiebijeenkomst al is aangekondigd, worden er vanaf 15 november vijf regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de AVG gehouden. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten komen onder andere de volgende zaken aan bod: Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten voor bescherming van persoonsgegevens en de naleving van de AVG? Op welke gronden mag uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens verwerken? Wat is een Privacy Impact Assessment? Wanneer is een bewerkersovereenkomst nodig? Moet uw bedrijf of organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming aanstellen? Moeten uw procedures ten aanzien van het documenteren en melden van datalekken herzien worden?

 
U treft de uitnodiging met links voor aanmelding voor de voorlichtingsbijeenkomsten AVG in de bijlage aan. Graag verzoek ik u om deze uitnodiging ook door te zetten naar uw leden.

Nadere informatie over de voorlichtingsbijeenkomsten AVG kunt u verkrijgen bij Kitty Dellemijn (dellemijn@vnoncw-mkb.nl 070 3490 374).

Met vriendelijke groet,

Mr. Rita ter Steeg
Hoofd Lidmaatschapszaken
VNO-NCW