Login           
 
 
MKB-Nederland

Persbericht tegen btw verhoging 23 oktober 2017

Hulpmiddelenorganisatie ondersteunt brede actie tegen BTW verhoging

Btw verhoging tast mobiliteit en gezondheid zieken en gehandicapten verder aan

De vereniging van zorgondernemers van orthopedische hulpmiddelen NVOS-Orthobanda ondersteunt onverkort de handtekeningenactie tegen de voorgenomen btw verhoging. Deze actie sluit naadloos aan bij de resultaten van een opiniepeiling van EenVandaag op 11 oktober en de alarmerende berichten uit diverse (zorg)organisaties. De beoogdebelastingverhoging op onder meer voeding, sauna, zwembad, boeken, medicijnen en hulpmiddelen treft volgens NVOS-Orthobanda vooral zieken en gehandicapten. Zij worden door deze maatregel verder beperkt in hun gezondheid en mobiliteit. Wij zijn bezorgd dat uiteindelijk de patiënt de dupe is van de btw-verhoging.

Het aantal zelfstandig wonende, kwetsbare mensen neemt toe. Dat geldt ook voor het aantal chronisch zieken met een fysieke of mentale beperking. Voor jongeren met een beperking biedt mobiliteit een kans op een eigen toekomst met betere kansen op de arbeidsmarkt. Voor ouderen is het van belang zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven functioneren. Dit vraagt om een hulpmiddel op maat. Een brede range van technologisch ontwikkelde hulpmiddelen is beschikbaar; variërend van arm-of beenprothesen en orthopedisch schoeisel tot steunkousen. Deze hulpmiddelen zijn nodig om goed te kunnen blijven functioneren, ongeacht leeftijd of beperking. Hulpmiddelen die tevens voorkomen dat nieuwe of andere aandoeningen een kans krijgen. Door de BTW verhoging worden hulpmiddelen op maat duurder. Het is juist deze groep mensen die door de opeenstapeling van producten met een verhoogde btw verder in hun mogelijkheden worden beperkt. Zij hebben vaker een lager inkomen, een uitkering of pensioen en worden via lonen niet gecompenseerd.

Het is dan ook een volstrekt verkeerd signaal om juist mensen die beperkt zijn in hun mogelijkheden hun kwetsbare gezondheid verder af te nemen NVOS-Orthobanda vindt de handtekeningenactie op initiatief van de oppositie partijen in de Tweede Kamer, gesteund door de Patiënten Federatie, daarom een goede zaak.


De voorgenomen btw verhoging op in ieder geval hulpmiddelen, gezonde voeding en gezondheid gerelateerde activiteiten moet van tafel!