Login           
 
 
Lees Skipr blog Rian Veldhuizen

Commissie Opleidingen

De commissie Opleidingen is conform het Meerjarenbeleidsplan van NVOS-Orthobanda verantwoordelijk voor alle zaken met betrekking tot de beroepsopleidingen, BCB-branchecursussen en BCB-branche-examens.

Onder regie van de commissie worden diverse projecten uitgevoerd met als belangrijkste:
  • de ontwikkeling en uitvoering van BrancheCursorischBeroepsonderwijs (BCB) voor OST en OT;
  • het kwaliteitsregister (i.s.m. de NBOT);
  • naar een digitale infotheek?
Daarnaast worden contacten onderhouden met het MBO (DHTA), HBO (Fontys) en de SBB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) over bestaande en nieuwe beroepsopleidingen, die onder de verantwoordelijkheid vallen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).  

De commissie Opleidingen is als volgt samengesteld:

Rob Jansen
Rob Verwaard
Fred Holtkamp
Johan van Vulpen
Max Mulders (adviseur)

Onder verantwoordelijkheid van de Commissie opleidingen werkt de Examencommissie BCB. Deze Examencommissie ontwikkelt en organiseert de (open) branche-examens. De Examencommissie BCB is samengesteld uit (een deel van) de leden van Commissie Opleidingen.

Voor vragen en suggesties m.b.t. opleidingen kunnen leden contact opnemen met het secretariaat: secretariaat@nvos-orthobanda.nl