BCB Algemeen

1. Ontwikkeling BCB-cursussen OST en OT

NVOS-Orthobanda borgt de kwaliteit en continuïteit van het vakmanschap binnen de orthopedische schoentechniek en orthopedische techniek door de ontwikkeling en uitrol van Branche Cursorisch Beroepsonderwijs (BCB). Het Branche Cursorisch Beroepsonderwijs (BCB) is een vorm van beroepsonderwijs om (aanstaande) medewerkers op te leiden tot vakman op MBO- of HBO-niveau. Deze vorm geldt als een aanvulling op of alternatief voor de beroepsopleidingen aan DHTA en Fontys. Dit project wordt uitgevoerd van 2014 – 2018 en valt onder de regie van de commissie Opleidingen van NVOS-Orthobanda. Hieronder kunt u de voorlopige planning branchecursussen OST zien. 

Download:
planning-ontwikkeling-bcb-voor-ost-en-ot-2014-2018-april-2018.pdf

2. Inschrijving Branchecursussen BCB

Het is vanaf nu mogelijk om in te schrijven voor de branchecursussen BCB die in samenwerking met de Erkende opleiders worden georganiseerd. Zie kopje Erkende opleiders.

Voor deze BCB-cursussen wordt bij het met goed gevolg afleggen van het branche-examen door OFOM subsidie verstrekt. Zie kopje Subsidie voor BCB.

3. Overzicht branche-examens en branche-certificaten

In het bijgevoegde Overzicht branche-examens zijn cijfers opgenomen over het aantal deelnemers die in de afgelopen jaren hebben deelgenomen aan de BCB branche-examens.

Download:
overzicht-branche-examens-en-branchecertificaten-apr-2018.pdf