BCB Algemeen

1. Ontwikkeling BCB-cursussen OST en OT

NVOS-Orthobanda borgt de kwaliteit en continuïteit van het vakmanschap binnen de orthopedische schoentechniek en orthopedische techniek door de ontwikkeling en uitrol van Branche Cursorisch Beroepsonderwijs (BCB). Het Branche Cursorisch Beroepsonderwijs (BCB) is een opleidingsvariant van beroepsonderwijs om (aanstaande) medewerkers op te leiden tot allround vakman op MBO- of HBO-niveau.
Deze opleidingsvariant geldt als een aanvulling op of alternatief voor de beroepsopleidingen aan DHTA en Fontys. Dit project is uitgevoerd tussen 2014 – 2018 en valt onder de regie van de commissie Opleidingen van NVOS-Orthobanda. Hieronder kunt u het overzicht van de BCB-cursussen zien.

Download:

NIEUW _functiegericht verstrekken orthopedische hulpmiddelen


BCB- cursussen voor OST en OT 

 

2. Inschrijving Branchecursussen BCB

 

Inschrijven cursus Wet en regelgeving i.c.m. FGA

Informatie over cursus Wet en regelgeving i.c.m. FGA


Het is mogelijk om in te schrijven voor de branchecursussen BCB die in samenwerking met de Erkende opleiders worden georganiseerd. Zie kopje Erkende opleiders.

Voor deze BCB-cursussen wordt bij het met goed gevolg afleggen van het branche-examen door OFOM subsidie verstrekt. Zie kopje Subsidie voor BCB.

3. Overzicht branche-examens en branche-certificaten

In het bijgevoegde Overzicht branche-examens en branchecertificaten zijn cijfers opgenomen over het aantal kandidaten/geslaagden die in de afgelopen jaren hebben deelgenomen aan de BCB branche-examens.

Download:
Overzicht branche-examens en branchecertificaten augustus 2019