Examens en Certificaten

Branche-examen en Branchecertificaat

 
Met de uitwerking van het project BrancheCursorischBeroepsonderwijs (BCB) is het ook mogelijk om in het bezit te komen van door de NVOS-Orthobanda erkende branchecertificaten. Er zijn twee mogelijkheden om in het bezit te komen van een certificaat:

•    door het afleggen van een branche-examen OST of OT na het volgen van een branchecursus die door een Erkende opleider gegeven is. Het branche-examen dat ter afsluiting van een BCB-branchecursus wordt georganiseerd, valt onder de verantwoordelijkheid van de Examencommissie BCB van NVOS-Orthobanda;
 
•    door het afleggen van een open branche-examen. Dit examen is bestemd voor medewerkers van OST- en OT-bedrijven die denken reeds over de benodigde kennis/vaardigheden te beschikken, die hoort bij een branchecursus. Deze medewerkers volgen geen branchecursus maar hebben hun kennis/vaardigheden opgedaan tijdens hun loopbaan of tijdens het volgen van een intern opleidingstraject. Op deze manier kunnen medewerkers hun praktijkervaring ‘verzilveren’. Ter voorbereiding kunnen ze uiteraard het BCB-cursusboek van de betreffende branchecursus bestuderen (zie Boeken bestellen);

Op nader te bepalen data in het jaar worden voor diverse branchecursussen open branche-examens georganiseerd. De inhoud van het open branche-examen wijkt niet af van een normaal branche-examen aan het eind van een branchecursus. Het bestaat uit een theorie-examen (max. 45 minuten) en praktijkexamen (max. 4 uur).

Voor alle branchecursussen die ontwikkeld zijn, zowel voor OST als OT kunnen aanvragen gedaan worden om aan een open branche-examens deel te nemen:

- Leesten maken basis
- Leesten maken complex
- CadCamCisCim Leesten design
- Supplementen maken basis
- Supplementen maken complex
- Inlays en steunzolen maken
- Maatnemen 1 basis steunzolen, ovac en osb
- Maatnemen 2 complex steunzolen, ovac en osb
- Maatnemen 3 OSA en Vlos
- Passen, afleveren en nazorg
- Tekenen en patronen maken basis
- Voeringschoen orthese en prothese maken basis
- Orthopedische voorzieningen aan confectieschoeisel
- Communiceren in behandelkamer en (multidisciplinair) team

Voor de open branche-examens Leesten maken basis en Supplementen maken basis is als voorbeeld nadere informatie opgesteld. Tevens is het examenreglement van NVOS-Orthobanda bijgevoegd. 

Downloads:
Informatie examen Leesten maken basis 


Informatie examen Supplementen maken basis

Examenreglement NVOS-Orthobanda

De kosten voor een open branche-examen bedragen over het algemeen € 300,- (excl. btw) of voor Maatnemen € 350,- excl. btw). 

Indien het branchecertificaat wordt behaald, wordt dit bedrag door OFOM aan het bedrijf terugbetaald als subsidie. Zie kopje subsidie voor BCB.

Opgeven voor het open branche-examen kan per email bij het secretariaat van NVOS-Orthobanda
Zet de volgende gegevens in de mail: 

•    voor welk open branche-examen wordt ingeschreven;
•    achternaam en voornaam kandidaat;
•    geboortedatum en geboorteplaats kandidaat;
•    burgerservicenummer kandidaat;
•    factuuradres en contactpersoon bedrijf. 

De gegevens van de kandidaat worden gebruikt t.b.v. het branchecertificaat.
 
Voor nadere informatie kunt u e-mailen naar het secretariaat van NVOS-Orthobanda.