Communicatie

Naast de interne communicatie naar haar leden werkt NVOS-Orthobanda ook aan een optimale communicatie naar onder andere verzekerden, andere (branche-)verenigingen en patiëntenverenigingen, stakeholders, de externe communicatie. NVOS-Orthobanda probeert ook continue als onderdeel daarvan haar website te verbeteren.

Vakbladen

Het vakblad verschijnt 2x per jaar en wordt aan de leden gratis verzonden. Bent u geen lid maar wilt u toch het vakblad ontvangen, kunt u zich hieronder opgeven voor een abonnement.

Aanmelden vakblad

Nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven, algemeen en opleiding, verschijnen zeer regelmatig. Zij zijn het informatie-vehicle bij uitstek en verwijzen vaak naar meer informatie op de website.

Sociale media

Sociale media spelen overal een grote rol, zo ook bij NVOS-Orthobanda.

Ook wij zijn vertegenwoordigd op Facebook, LinkedIn en Twitter.

facebook-logo-kleinst linkedin-logo-kleinst twitter-logo-kleinst