Indicatieportaal

September 2017 zijn regionale ledenbijeenkomsten georganiseerd om nadere informatie te geven over het project Indicatieportaal.

Hierbij werd nader ingegaan op de inrichting van het project met de diverse werkgroepen.


Daarnaast werd ook vanuit een historisch perspectief uiteen gezet hoe dit project zich zo heeft gevormd:


2003: Project voet-schoen richtlijnen, VWS/CVZ
2005: Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg, zie pdf hieronder
2010: Protocollen voet-/schoenvoorziening, NPI, zie pdf hieronder
2015: Indicatiematrix OST diabetische voet
2017: Project Indicatieportaal

Bijgaand de presentatie zoals gegeven in september 2017:
In deze presentatie wordt ook verwezen naar het document "Doelmatige receptuur voor orthopedisch schoeisel". Hieronder treft u dit document aan:
Receptuur orthopedische schoeisel 


Voortgangsverslagen:

Voortgang werkgroepen 

 

Heeft u nog vragen over dit project?
Mail naar het secretariaat van NVOS-Orthobanda.