Keuring semi-orthopedische schoenen

Downloads:
kwaliteitscriteria-en-procedure-voor-keuring-van-osb-schoenen-versie-oktober-2017.pdf
blanco-dames.xlsx
blanco-heren.xlsx

Fabrikanten van semi-orthopedische schoenen kunnen de schoenen laten keuren bij NVOS-Orthobanda om het keurmerk te verkrijgen waar zorgverzekeraars om kunnen vragen. Aanvragen dienen te worden ingediend bij het secretariaat van NVOS-Orthobanda via ofni.[antispam].@nvos-orthobanda.nl

Bijgevoegd ook informatie over de kwaliteitsrichtlijnen die gesteld worden aan de schoenen. (Sportschoenen en sandalen voldoen o.a. niet aan de criteria.)

Werkwijze:

  1. Allereerst dient een maattabel van de leesten te worden aangeleverd. Op de site zijn blanco formulieren te downloaden voor dames en/of heren.
  2. De ingevulde tabellen worden voor de leden van NVOS-Orthobanda aangeboden op het besloten ledengedeelte van de website en de leverancier stemt daar mee in.
  3. Wanneer wij de tabellen hebben ontvangen, worden deze naar de bedrijven gestuurd waar de toetsing van de schoenen zal plaatsvinden.
  4. Leverancier krijgt deze adressen om daar de schoenen naartoe te sturen. Op voorhand ontvangt het secretariaat graag het aantal te keuren schoenen en tevens een link naar de schoenencollectie of foldermateriaal per mail indien beschikbaar (dit zou dan ook weer op de website gebruikt kunnen worden.)
  5. De beoordeling vindt plaats op basis van een formulier met criteria.
  6. Deze formulieren komen terug bij het secretariaat, die vervolgens de leverancier via een brief nader zal informeren over de uitkomst.


Planning van de toetsing hangt mede af van de beschikbaarheid van de toetsers maar zal gemiddeld binnen twee maanden na aanleveren van de schoenen zijn afgerond.

Kosten voor een toetsing zijn € 500,-  ex btw (Tot 15 modellen.) Indien u meer modellen wilt laten toetsen neem dat contact op met het secretariaat.

 Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest maar aarzel niet om bij vragen nog contact met het secretariaat op te nemen (bij voorkeur via de mail).