Opleidingen

Commissie Opleidingen

De commissie Opleidingen is conform het Meerjarenbeleidsplan van NVOS-Orthobanda verantwoordelijk voor alle zaken met betrekking tot de beroepsopleidingen, BCB-branchecursussen en BCB-branche-examens.

Onder regie van de commissie worden diverse projecten uitgevoerd met als belangrijkste:

  • de ontwikkeling en uitvoering van BrancheCursorischBeroepsonderwijs (BCB) voor OST en OT;
  • het kwaliteitsregister (i.s.m. de NBOT);
  • naar een digitale infotheek?

Daarnaast worden contacten onderhouden met het MBO (DHTA), HBO (Fontys) en de SBB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) over bestaande en nieuwe beroepsopleidingen, die onder de verantwoordelijkheid vallen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).  

De commissie Opleidingen is als volgt samengesteld:

Gert-Jan Heemskerk (voorzitter commissie)
Gerard Gravemaker
Rob Jansen
Ton van Bakkum
Rob Verwaard
Dimphy Hoitzing
Fred Holtkamp
Jeroen Olsman
Johan van Vulpen
Max Mulders (adviseur)

Onder verantwoordelijkheid van de Commissie opleidingen werkt de Examencommissie BCB. Deze Examencommissie ontwikkelt en organiseert de (open) branche-examens. De Examencommissie BCB is samengesteld uit (een deel van) de leden van Commissie Opleidingen.

Medewerkers die zelfstandig in de paskamer willen werken, dienen te beschikken over een juist diploma. Raadpleeg hiervoor de diplomalijst.

Voor vragen en suggesties m.b.t. opleidingen kunnen leden contact opnemen met het secretariaat: klik hier.