Opleidingen

Commissie Opleidingen

De commissie Opleidingen is conform het Meerjarenbeleidsplan van NVOS-Orthobanda verantwoordelijk voor alle zaken met betrekking tot de beroepsopleidingen, BCB-branchecursussen en BCB-branche-examens.

Onder regie van de commissie worden diverse projecten uitgevoerd met als belangrijkste: de ontwikkeling en uitvoering van BrancheCursorischBeroepsonderwijs (BCB) voor OST en OT.

Daarnaast worden contacten onderhouden met de DHTA (MBO) in Utrecht en Fontys Hogeschool HBO in Eindhoven. Ook is NVOS-Orthobanda vertegenwoordigt binnen het SBB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) over bestaande en nieuwe MBO-beroepsopleidingen voor de orthopedische (schoen)techniek, die onder de verantwoordelijkheid vallen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).  

De commissie Opleidingen is als volgt samengesteld:

Gert-Jan Heemskerk (voorzitter)
Rob Jansen
Rob Verwaard
Fred Holtkamp
Jeroen Olsman
Johan van Vulpen
Max Mulders (adviseur)

Onder verantwoordelijkheid van de Commissie opleidingen werkt de Examencommissie BCB. Deze Examencommissie ontwikkelt en organiseert de (open) branche-examens die verbonden zijn aan de BCB-cursussen. De Examencommissie BCB is samengesteld uit (een deel van) de leden van Commissie Opleidingen.

Medewerkers die zelfstandig in de paskamer willen werken, dienen te beschikken over een juist diploma. Raadpleeg hiervoor de Diplomalijst SEMH voor paskamer

Voor vragen en suggesties m.b.t. opleidingen kunnen leden contact opnemen met het secretariaat van NVOS-Orthobanda.