Output meting

PRO

Steeds vaker wordt in de gezondheidszorg gemeten hoe de patient zijn/haar gezondheid ervaart. Deze ervaren gezondheid noemen we een PRO (Patient-Reported Outcome). PROs hebben betrekking op symptomen zoals pijn en angst, fysieke of mentale gezondheid, of het functioneren van de patiënt in werk, sport of huishouden. Dergelijke aspecten van gezondheid worden vaak samengevoegd onder de noemer ‘kwaliteit van leven’. Een PRO wordt gemeten door de patiënt vragen te laten beantwoorden.
Een dergelijke vragenlijst heet een PROM (Patient-Reported Outcome Measure).

PROM

Patient-reported outcome measure. Een vragenlijst die PRO(s) meet, waarbij de patiënt door het beantwoorden van de vraag/vragenlijst zelf een oordeel geeft over zijn of haar gezondheid. Een PROM kan specifiek ontwikkeld zijn om de gevolgen van een bepaalde aandoening te meten (ziekte-specifiek) of algemeen toepasbaar zijn ongeacht de aandoening (generiek).

PREM

Patient-reported experience measure. Een vragenlijst die meet hoe de patiënt de gezondheidszorg ervaart, bijvoorbeeld hoe de communicatie met de zorgverlener verloopt.

Voor meer informatie en voorbeelden zie downloads:
Literatuuronderzoek proms voor OST Mos post nl 2009

 

Mos pre nl 2009

 

Prom toolbox flyer digitaal

 

Prom toolbox tools