Subsidie voor BCB

Om de deelname aan de branchecursussen en branche-examens te stimuleren en nog aantrekkelijker te maken voor de leden (OST- en OT-bedrijven) hebben commissie opleidingen en bestuur gezocht naar subsidiemogelijkheden. Dat is gelukt in samenwerking met OFOM. Daartoe zijn de volgende afspraken gemaakt:

OFOM subsidieert van een BCB-cursus 50% van de gemaakte cursuskosten die door de Erkende opleider in rekening zijn gebracht bij open inschrijving of een in company uitvoering. Als voorwaarde geldt dat de subsidie voor de BCB-cursus alleen wordt gegeven als het bijbehorende branchecertificaat is behaald;

Voor een met goed gevolg afgelegd branche-examen wordt 100% van de examenkosten gesubsidieerd, zowel na een BCB-cursus als bij deelname aan een open branche-examen.

De uitbetaling van de subsidie op BCB-cursussen en (open) branche-examens verloopt via het secretariaat van NVOS-Orthobanda. Daartoe dient bijgevoegd subsidieformulier worden ingestuurd

Download:
Aanvraagformulier OFOM subsidie  BCB