banners-1170-x-3794

Subsidie voor Branche Cursorisch Beroepsonderwijs

HISTORIE:

Om de deelname aan de branchecursussen en branche-examens te stimuleren en nog aantrekkelijker te maken voor de leden (orthopedische schoentechniek- en orthopedische techniek-bedrijven) hebben commissie opleidingen en bestuur in het verleden gezocht naar subsidiemogelijkheden. Dat is gelukt in samenwerking met OFOM. Sinds vele jaren is er jaarlijks door de NVOS-Orthobanda leden gebruik gemaakt van deze subsidie. 

In 2020 heeft OFOM besloten met deze subsidie te stoppen per 01-01-2021. Onderstaande afspraken golden dus alleen voor cursussen en examens gedaan tot en met 31-12-2020. Er bleek echter nog wel een bedrag vanuit de toegekende subsidie in 2020 beschikbaar te zijn. Het bestuur heeft besloten om dat resterende subsidiebedrag alleen ter beschikking te stellen aan kandidaten die op de generaal pardonlijst staan. 

In november 2021 is het resterende subsidiebedrag opgebruikt en worden aanvragen niet meer gehonoreerd.