Vakgelrelateerde cursussen en symposia

In de algemene eisen van de SEMH staat dat de deskundigheid van de medewerkers op peil wordt gehouden door bij- en nascholing. In de branchespecifieke eisen van de SEMH staat dat medewerkers (de deskundigen) ten minste 1 x per jaar een vakgerelateerde bijscholingscursus dienen te volgen. De bijscholing dient door de branche te zijn bestempeld als vakgerelateerd. Het bestuur van NVOS-Orthobanda heeft deze taak gedelegeerd aan de commissie Opleidingen. Onderstaande cursussen en symposia zijn als vakgerelateerd bestempeld.

Door één van deze cursussen of symposia te volgen, voldoet u aan de SEMH eis om ten minste 1 x per jaar een vakgerelateerde bijscholingscursus te volgen.

Het onderstaande overzicht met opleidingen pretendeert niet volledig te zijn, en aan afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend. Mogelijke aanvullingen op deze lijst kunnen aan het secretariaat van NVOS-Orthobanda worden voorgelegd, zodat de commissie Opleidingen de aanvullingen kan beoordelen of deze wel of niet vakgerelateerd zijn. 


Orthopedische schoentechniek:

ISPO-cursussen

Fontys-cursussen:
-        basis gangbeeldanalyse
-        ICF – een andere kijk op je cliënt
-        basis functieonderzoek

Branchecursussen BCB
-        Leesten maken basis
-        Leesten maken complex
-        Inlays en steunzolen maken
-        Supplementen maken basis
-        Supplementen maken complex
-        Tekenen en patronen maken basis
-        Maatnemen 1 basis steunzolen, ovac en osb
-        Maatnemen 2 complex steunzolen, ovac en osb
-        Maatnemen 3 OSA en Vlos
-        CadCamCisCim Leesten design (IC4D)
-        Nog te ontwikkelen branchecursussen

DHTA-cursussen

Congressen en symposia
-         NBOT-congres
-         Orthopadie Schuh Technik (Dld)
-         IVO congres

 

Orthopedische techniek:

ISPO-cursussen

Fontys-cursussen

Branchecursussen BCB
-        Inleiding in de technische orthopedie
-        Beenorthesen
-        Nog te ontwikkelen branchecursussen

DHTA-cursussen