banners-1170-x-3792

RI&E

Waarom een RI&E?
Heb je als werkgever personeel of stagiaires, dan moet je schriftelijk vastleggen welke gevaren of schade het werk kan veroorzaken aan de gezondheid van je werknemers. Dit doe je door het maken van een evaluatie en een plan van aanpak, een zogenaamde risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Deze moet je dan vervolgens laten toetsen door een gecertificeerde arbo-kerndeskundige of gecertificeerde arbodienst. De Inspectie SZW controleert dit. Wanneer je tijdens zo’n inspectie geen of geen goede RI&E kunt laten zien, dan riskeer je een boete of proces-verbaal. U vindt de verwijzing naar de RI&E hier. Let op, het duurt even voordat het document is ingeladen.

We hebben er veel aandacht aan besteed om de RI&E zo foutloos mogelijk op de site te zetten maar heeft u opmerkingen en/of verbeterpunten, graag via deze e-mail.