banners-1170-x-379

Privacystatement

Privacy- en cookie beleid

 

Privacy- en cookie beleid

Dit is het Privacy- en cookiebeleid van NVOS-Orthobanda. Dit beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers, adverteerders en andere gebruikers van de website, diensten of producten van NVOS-Orthobanda. Lees dit beleid zorgvuldig door voordat u NVOS-Orthobanda gaat gebruiken.

Algemeen

Naast dit Privacy – en cookiebeleid zijn ook de Disclaimer en andere aanvullende regelgevende documenten die NVOS-Orthobanda publiceert op de website van toepassing op de website, de diensten of producten van NVOS-Orthobanda. Gaat u niet akkoord met de inhoud van deze documenten? Maak dan geen gebruik van de website, diensten of producten van NVOS-Orthobanda.

NVOS-Orthobanda behoudt zich het recht voor dit Privacy- en cookiebeleid zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de NVOS-Orthobanda websites. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van NVOS-Orthobanda, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze Privacy- en cookiebeleid regelmatig te raadplegen. Indien wezenlijke wijzigingen zijn aangebracht zal voor een meer opvallende kennisgeving worden zorggedragen, bijvoorbeeld door een bericht op de website en/of via email.

Privacy beleid

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van NVOS-Orthobanda met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. NVOS-Orthobanda is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. 
U kunt onze Website bezoeken zonder u te hoeven aanmelden door middel van het registreren van een account. Wanneer u besluit om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat die gegevens worden verzonden naar en opgeslagen worden op onze servers. 

Welke persoonsgegevens gebruikt NVOS-Orthobanda?

Gegevens die wij automatisch verzamelen: Wanneer u onze website bezoekt, diensten of producten gebruikt of op advertenties of overige content reageert, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:
•    de unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, soort toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over computer en verbinding, statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar de NVOS-Orthobanda website, verwijzende URL, advertentiegegevens, en IP-adres; en
•    informatie die wij verzamelen met behulp van cookies.

Gegevens die u aan ons verstrekt: Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u op onze websites invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten of producten. 

Gegevens die u deelt op de NVOS-Orthobanda website: Op onze website hebben bezoekers de mogelijkheid om advertenties en andere gegevens met anderen te delen, waardoor deze gedeelde informatie voor anderen toegankelijk wordt. Om die reden raden wij u aan om na te denken over de manier waarop u uw persoonsgegevens met anderen deelt. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u deelt via onze website en daardoor kunnen wij de privacy of veiligheid van de door u gedeelde gegevens met andere gebruikers dan ook niet garanderen.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

De verzamelde persoonsgegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van de diensten en producten van NVOS-Orthobanda of via de NVOS-Orthobanda website beschikbaar komen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Als u vragen heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kunt u een e-mail sturen aan info.[antispam].@nos-orthobanda.nl. In uw bericht dient u in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en u dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat wij zeker weten dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van uw verzoek op totdat u ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen we u altijd een bevestigingsbericht. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Cookie beleid

lndien u onze website bezoekt of onze diensten, producten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen gebruikt, kunnen wij, of door ons geautoriseerde dienstverleners, cookies en andere soortgelijke technologieën gebruiken voor het opslaan van informatie om ons te helpen u een betere, snellere en veiligere ervaring te bieden. Dit cookiebeleid is bedoeld om u te helpen met het beter begrijpen van deze technologieën en ons gebruik hiervan.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Wij gebruiken twee soorten cookies:
•    Google analytics; en 
•    Cookies die uw inloggegevens kunnen onthouden.

Aan de hand van deze cookies kunt u op onze website worden herkend als u deze opnieuw bezoekt en hoeft u niet steeds opnieuw in te loggen. Google analytics gebruiken we voor statistische doeleinden. Zo kunnen we daardoor onder meer zien hoe vaak onze website wordt bezocht, van welke website(s) bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op onze website worden bezocht.

We bieden bepaalde website functionaliteiten, diensten, producten en hulpmiddelen die alleen beschikbaar zijn door het gebruik van deze technologieën. Het staat u altijd vrij om deze technologieën te blokkeren, verwijderen of uit te schakelen als uw browser of apparaat dit toelaat. Echter, als u cookies of vergelijkbare technologieën weigert, zou het kunnen dat u bepaalde functionaliteiten, diensten, applicaties of hulpmiddelen minder goed werken of u deze niet kunt gebruiken. Raadpleeg de ‘Help-sectie’ van uw browser add-on, applicatie of apparaat voor meer informatie over hoe u deze technologieën kunt blokkeren, verwijderen of uitschakelen.

Dit Privacy- en cookiebeleid is het laatst gewijzigd in april 2018.

 Klik hieronder om het document te downloaden:

 
Privacy- en cookiebeleid