banners-1170-x-3795

Kwaliteit Algemeen

NVOS-Orthobanda leden staan garant voor de kwaliteit in de branche

NVOS-Orthobanda leden staan garant voor de kwaliteit in de branche.

Ieder lid dat is aangesloten bij NVOS-Orthobanda conformeert zich aan richtlijnen, protocollen en certificering. Deze zorgaanbieders zijn deskundige professionals die opleiding en ervaring hebben zodat het geleverde hulpmiddel aansluit bij de zorgvraag. Dit vraagt een correcte dienstverlening en een kwalitatief hoogwaardig product.

Er zijn 2 manieren om deze kwaliteit te borgen. De eerste is middels het werken met protocollen en richtlijnen. Deze worden door de branche ontwikkelt of zijn landelijke richtlijnen waarbij wordt aangesloten. De richtlijnen hebben betrekking op de handelswijze binnen de branche en gaan o.a. over klantbejegening, hygiëne, AVG en richtlijnen rond diabetische voetzorg.  

Daarnaast zijn alle leden van NVOS-Orthobanda verplicht te voldoen aan de SEMH-erkenning. Deze erkenningsregeling borgt de kwaliteit van de medewerkers in de paskamer door diploma eisen te stellen en te toetsten op bij- en nascholing. Tevens toets de SEMH op kwaliteit van de organisatie waaronder levertijden van producten, naleven van garantie regelingen, inrichting van de behandelruimte en deelname aan een gekwalificeerde klachtenregeling.

SEMH staat voor kwaliteit

Om de kwaliteit in de branche te borgen werkt NVOS-Orthobanda met protocollen en richtlijnen. Doet de branche onderzoek en laten de leden zichzelf toetsen door SEMH.

SEMH is een onafhankelijke stichting die leveranciers in de gezondheidszorg erkent op basis van erkenningsregelingen. Zorgaanbieders die - na toetsing - hebben aangetoond aan de kwaliteits­eisen van de SEMH te voldoen en te werken volgens de zorgvuldig vastgestelde procedures, mogen de erkenning voeren.

Wanneer een zorgaanbieder de SEMH erkenning heeft, heeft u te maken met een deskundige professional die, door opleiding en jarenlange ervaring, zorg of dát hulpmiddel levert, welke aansluit op de zorgvraag. Een kwalitatief hoogwaardig product en een correcte dienstverlening.

Zie www.semh.info voor meer informatie over de SEMH.