Keurmerk, service en garantie

Voor de leden van NVOS-Orthobanda is de kwaliteit van de producten en de dienstverlening van groot belang. Voor de waarborging van de kwaliteit is de Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers Medische Hulpmiddelen (S.E.M.H.) opgericht. De S.E.M.H. is een onafhankelijke stichting die de erkenningsregelingen voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen beheert. De S.E.M.H. heeft tot doel het kwalificeren van leveranciers in de gezondheidszorg; het bevorderen van het imago in de markt van onderhavige leveranciers en het bieden van waarborgen aan afnemers die gebruik maken van door leveranciers aangeboden diensten. Erkende leveranciers voldoen aan strenge eisen die uitmonden in kwalitatief hoogwaardige leveringen van hulpmiddelen. Op de website van de S.E.M.H. kunt u nagaan welke Orthopedisch (schoen)technische bedrijven erkend zijn.
Ook service en garantie staan bij de leden van NVOS-Orthobanda hoog in het vaandel.

Klachtencommissie

Het kan voorkomen dat een klant niet geheel tevreden is. De klant moet dan proberen om in onderling overleg met de leverancier van het hulpmiddel tot een goede oplossing te komen, eventueel met hulp van een door de Klachtencommissie Orthopedische en Medische Hulpmiddelen aangewezen onafhankelijke bemiddelaar. Mocht het toch niet lukken de klacht op te lossen, dan kan de cliënt een klacht indienen bij deze onafhankelijke klachtencommissie.

U kunt hieronder de cliënt klachtenfolder en het klachtenformulier downloaden. Voor nadere informatie kunt u een e-mail sturen naar nethcalk.[antispam].@nvos-orthobanda.nl.

 

 Klik hieronder om het document te downloaden:

 

Klachtenformulier

Klachtenfolder

Klachtenregeling NVOS-Orthobanda