banners-1170-x-3795

Keuring Orthopedische Schoenen type B (OSB)

Fabrikanten van OSB kunnen de schoenen laten keuren bij NVOS-Orthobanda om het keurmerk te verkrijgen waar zorgverzekeraars om kunnen vragen. Aanvragen dienen te worden ingediend bij het secretariaat van NVOS-Orthobanda.

In het document “Kwaliteitscriteria en procedure voor keuring OSB”  (als download beschikbaar) staat de informatie over de kwaliteitsrichtlijnen die gesteld worden aan de schoenen en te te volgen procedure.

Als een fabrikant of distributeur schoenen wil aanbieden om gekeurd te worden voor het OSB-keurmerk is de procedure als volgt:

 1. Op het te downloaden formulier vult de aanvrager alle velden in en voorziet het formulier van een productfoto. Per schoen dient een formulier ingevuld te worden. Tevens worden alle gevraagde bijlagen toegevoegd. Vervolgens worden de schoenen gestuurd naar het secretariaat. De keuringsfactuur wordt voldaan vóór de keuring.
 2. Wanneer de formulieren, schoenen en betaling zijn ontvangen worden de schoenen op de eerstvolgende keuringsdatum beoordeeld.
 3. Bij de keuring zijn tenminste 2 keurders van NVOS-Orthobanda aanwezig.
 4. De beoordeling vindt plaats op basis van het ingevulde formulier en de fysieke keuring van de schoen.

Op de keuringsdatum worden de uitslagen doorgegeven aan het secretariaat. De aanvrager ontvangt binnen een week schriftelijk bericht van het secretariaat.

Voor 2024 zijn de keuringsmomenten nog niet vastgelegd.

  Voor informatie over de kosten van de keuring kunt u contact opnemen met het secretariaat van NVOS-Orthobanda.

  Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest maar aarzel niet om bij vragen nog contact op te nemen met het secretariaat van NVOS-Orthobanda.
   

  Kwaliteitscriteria en procedure voor keuring

  Keuringsformulier