banners-1170-x-379

Missie / visie

NVOS-Orthobanda behartigt de collectieve belangen van ondernemers in orthopedische hulpmiddelenzorg die de kwaliteit van leven voor de gebruikers verhogen. Zij verenigt ondernemers in de bedrijfstak die zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun product en/of zorg direct aan de eindgebruiker. Zij treedt op als gesprekspartner van overheid, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en andere belanghebbenden en investeert in onderwijs, kennisontwikkeling en innovatie. Hierdoor borgt zij de continuïteit en vitaliteit van de branche naar de toekomst en benadrukt haar maatschappelijke taak. Transparantie, innovatie en klantgerichtheid zijn de kernwaarden.

Daarnaast biedt NVOS-Orthobanda collectieve diensten en producten aan haar leden met het oog op bedrijfsvoering en kwaliteit van dienstverlening. Het doel van NVOS-Orthobanda is de bedrijven verenigen die de optimale orthopedische hulpmiddelenzorg beogen ten behoeve van mensen met een beperking van het steun- en bewegingsapparaat.