banners-1170-x-3792

Verbetert zoolverstijving in de buitenzool de drukverdeling bij mensen met diabetes?

Verschillende onderdelen van de orthopedische schoen kunnen de druk op risicolocaties verlagen. Gedacht wordt dat de zoolstijfheid de druk onder de voorvoet beïnvloedt, maar er is weinig bekend over het effect hiervan bij hoog-risico diabetespatiënten. Het AMC deed in samenwerking met Penders Voetzorg, Choose Your Shoes en het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft onderzoek naar het druk verlagende effect van een zoolverstijving in de schoen en bracht ook de patiënttevredenheid hierover in kaart. 

 

Achtergrond 

Op basis van het DIAFOS-onderzoek en andere onderzoeken is vrij veel bekend over hoe de mechanische druk onder de voet in de schoen te verlagen is. Verschillende elementen zoals een transmetatarsale voorvoetsteun, een mediale voetgewelf ondersteuning en een buitenzool met een afwikkelvoorziening zijn effectief gebleken in het verlagen van de druk onder de voorvoet.  

Van andere elementen is nog weinig bekend over het effect ervan op de druk onder de voet. Wat doet bijvoorbeeld een zoolverstijving in de buitenzool van de schoen? Dit wordt regelmatig toegepast in orthopedisch schoeisel voor diabetespatiënten. Een vergelijking tussen schoeisel met en zonder zoolverstijving kan waardevolle informatie verschaffen over het effect van een zoolverstijving en de invloed hiervan op de tevredenheid van patiënten. Daarover gaat dit onderzoek dan ook. 

 

Doel van het onderzoek 

Het evalueren van het effect van een zoolverstijving op de druk onder de voorvoet en de tevredenheid tijdens het lopen bij mensen met diabetes mellitus en een hoog risico op een voetulcus.  

Lees het artikel over dit onderzoek hier.