NVOS-Orthobanda

NVOS-Orthobanda is een branchevereniging en behartigt de belangen van zorgondernemers in medisch orthopedische hulpmiddelen. Wij treden op als gesprekspartner richting overheid, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en andere belanghebbenden.

Onze leden hebben het branchekeurmerk SEMH erkend bedrijf. Deze onafhankelijke stichting stelt kwaliteitseisen vast in overleg met patiëntenorganisaties, voorschrijvers, zorgverzekeraars en zorgverleners. Jaarlijks worden de bedrijven getoetst door de SEMH.

Klik hier voor meer informatie.

 

De beroepsprofessional

De beroepsprofessional in de paskamer is een hbo opgeleidde medewerker, een orthopedisch (schoen) technoloog, afkomstig van de Fontys Hogeschool te Eindhoven. Centraal staat de zorgvraag van de cliënt. De paskamermedewerker communiceert met de voorschrijver, desgewenst in een multidisciplinair spreekuur. Tevens weet hij/zij welke voorziening adequaat is en stemt dit met de cliënt nader af. Tot slot is er de aansturing en controle binnen het eigen bedrijf -en productieproces.

Ook in de werkplaats staan medewerkers met vakinhoudelijke diploma's. Op mbo niveau verzorgt de DHTA in Utrecht opleidingen en daarnaast voorziet NVOS-Orthobanda zelf in Branche Cursorisch Beroepsonderwijs. Meer is terug te vinden onder Opleidngen op onze site.

 

Internationaal

Internationaal zijn er jaarlijks regelmatig congressen en contacten waarin kennis en kunde op het gebied van orthopedische voorzieningen worden gedeeld. Afgevaardigden zitten o.a. in

IVO (International Association for Orthopedic Footwear), klik hier voor meer informatie  Het is al even geleden maar nog steeds wordt met waardering teruggekeken naar het Wereldcongres in 2009 wat door NVOS-Orthobanda was georganiseerd in Den Haag.

ISPO Nederland (International Society for Prosthetics and Orthotics) , is een multidisciplinair kennisnetwerk voor prothesiologie en orthesiologie. Klik hier voor meer informatie. 

 

OFOM

OntwikkelingsFonds Orthopedisch Maatschoentechnischbedrijf - kortweg OFOM - is in 1976 opgericht als aparte stichting met afgevaardigden uit medisch specialisten, werknemersorganisaties en NVOS-Orthobanda in het bestuur. Leden van NVOS-Orthobanda dragen jaarlijks een deel van de omzet af ter financiering van de activiteiten.

OFOM heeft als doel de ontwikkeling van het orthopedisch technisch bedrijf, zijn ondernemers en medewerkers en de branche als geheel te bevorderen.

Hiervoor stimuleren zij o.a. adequate scholing, onderzoek en innovatie.

Wilt u meer weten over OFOM en de projecten, klik hier.