Boeken bestellen

Het is via het secretariaat van NVOS-Orthobanda mogelijk om boeken te bestellen. Hieronder vindt u nadere informatie en een tweetal bestelformulieren. 

1.    De boekenserie Orthopedische schoentechniek van NVOS:

Deze serie die beschikbaar is voor leden en niet-leden van NVOS-Orthobanda bestaat uit 6 delen. Deze serie vakboeken is ontwikkeld ten behoeve van de beroepsopleidingen (MBO en HBO) en de branche orthopedisch schoentechniek. In de boeken komen de vereiste vaardigheden aan de orde die van belang zijn om als vakman/vakvrouw in de branche goed te functioneren. Aan de inhoud van deze boeken hebben vele deskundigen uit de branche een belangrijke bijdrage geleverd.  

De onderstaande delen kunt u zowel los en als gehele serie bestellen.  

Deel 1    Anatomie en pathologie (211 pag’s)
Deel 2    Orthopedie (175 pag’s)
Deel 3    Maatnemen en leesten (149 pag’s)
Deel 4    Patronen en schachten (177 pag’s)
Deel 5    Onderwerk (117 pag’s)
Deel 6    Orthopedische schoenvoorzieningen (163 pag’s)

Download:

Bestelformulier OST boeken(serie)

 

2.    De cursusboeken BCB

Exclusief voor de leden van NVOS-Orthobanda zijn de cursusboeken die ontwikkeld zijn ten behoeve van de branchecursussen BCB nu beschikbaar.  Deze boeken kunnen door de OST-bedrijven gebruikt worden voor hun interne opleidingstrajecten. Daarnaast zijn ze geschikt voor kandidaten die zich willen voorbereiden op een open branche-examen.Elk cursusboek BCB heeft eenzelfde indeling en bestaat uit 5 delen:

In deel 1 (Handleiding voor bedrijf en praktijkbegeleider) wordt beschreven hoe de branchecursus in elkaar zit, welke theorie en praktijk van belang is en op basis van welke uitgangspunten de cursus gegeven wordt. 
In deel 2 (Praktijkwerkboek) staan naast algemene informatie over de branche met name de rol van de deelnemer en de praktijkbegeleider centraal. 
Deel 3 (Logboek) dient om tijdens het opleidingstraject de uitgevoerde werkzaamheden kort te beschrijven, de gemaakte afspraken vast te leggen evenals de beoordelingen van de praktijkopdrachten.
Deel 4 (Cursusinhoud) is het meest uitgebreide deel en bevat alle power point presentaties, de theorie  en de praktijkopdrachten die aan de orde moeten komen. De praktijkopdrachten zijn over het algemeen voorzien van beschrijvingen, afdrukken en foto’s.
In deel 5 Informatie over het branche-examen aan de orde. Kort worden beschrijvingen gegeven van het theorie- en praktijkexamen en de wijze van beoordelen. Tevens is het Examenreglement opgenomen.

Bij diverse cursusboeken wordt ook een usb-stick geleverd met de PDF's van de Power Points, filmpjes en aanvullend lesmateriaal.

Nu beschikbaar voor OST: MBO-niveau

•    Leesten maken basis (194 pag.)
•    Leesten maken complex (222. pag.)
•    CadCamCisCim Leesten design (278 pag.)
•    Supplementen maken basis (158 pag.)
•    Supplementen maken complex (164 pag.)
•    Inlays en steunzolen maken (136 pag.)
•    Orthopedische voorzieningen aan confectieschoeisel (130 pag.)
•    Voeringschoen orthese en prothese maken basis (194 pag.)
•    Maatnemen 1 Basis steunzolen, ovac en osb (222 pag.)
•    Maatnemen 2 Complex steunzolen, ovac en osb (248 pag.)
•    Maatnemen 3 OSA en Vlos (388 pag. 2e druk)
•    Passen, afleveren en nazorg (176 pag.)
•    Tekenen en patronen maken (160 pag.)
•    Schachten maken basis (240. pag.)
•    Communiceren in behandelkamer en (multidisciplinair) team (416 pag.)
•    Onderwerk maken basis (186 pag.)

Nu beschikbaar voor OT: MBO-niveau

•    Inleiding in de technische orthopedie (300 pag.)
•    Beenorthesen (256 pag.)
•    Prothesen onderbeen (260 pag.)
•    Prothesen bovenbeen en heup (250 pag.)

Nu beschikbaar voor OST en OT: HBO-niveau 

•    Communiceren in behandelkamer en (multidisciplinair) team (416 pag.)
•    Toepassing wetenschappelijk onderzoek in orthopedisch (schoen)technisch bedrijf   (392 pag.)

Download:

Bestelformulier BCB cursusboeken OST