banners-1170-x-3794

Boeken bestellen

Het is via het secretariaat van NVOS-Orthobanda mogelijk om boeken te bestellen. Hieronder vindt u nadere informatie en een tweetal bestelformulieren.

1.    De boekenserie Orthopedische schoentechniek van NVOS:

Deze serie die beschikbaar is voor leden en niet-leden van NVOS-Orthobanda bestaat uit 6 delen. Deze serie vakboeken is ontwikkeld ten behoeve van de beroepsopleidingen (MBO en HBO) en de branche orthopedisch schoentechniek. In de boeken komen de vereiste vaardigheden aan de orde die van belang zijn om als vakman/vakvrouw in de branche goed te functioneren. Aan de inhoud van deze boeken hebben vele deskundigen uit de branche een belangrijke bijdrage geleverd.  

De onderstaande delen kunt u zowel los en als gehele serie bestellen.  

Deel 1    Anatomie en pathologie (211 pag’s)
Deel 2    Orthopedie (175 pag’s)
Deel 3    Maatnemen en leesten (149 pag’s)
Deel 4    Patronen en schachten (177 pag’s)
Deel 5    Onderwerk (117 pag’s)
Deel 6    Orthopedische schoenvoorzieningen (163 pag’s)

Bestelformulier OST boeken(serie)

2.    De cursusboeken Branche Cursorisch Beroepsonderwijs

Exclusief voor de leden van NVOS-Orthobanda zijn de cursusboeken die ontwikkeld zijn ten behoeve van de branchecursussen Branche Cursorisch Beroepsonderwijs nu beschikbaar.  Deze boeken kunnen door de orthopedische schoentechniek-bedrijven gebruikt worden voor hun interne opleidingstrajecten. Daarnaast zijn ze geschikt voor kandidaten die zich willen voorbereiden op een open branche-examen. Elk cursusboek Branche Cursorisch Beroepsonderwijs heeft eenzelfde indeling en bestaat uit 5 delen:

In deel 1 (Handleiding voor bedrijf en praktijkbegeleider) wordt beschreven hoe de branchecursus in elkaar zit, welke theorie en praktijk van belang is en op basis van welke uitgangspunten de cursus gegeven wordt. 
In deel 2 (Praktijkwerkboek) staan naast algemene informatie over de branche met name de rol van de deelnemer en de praktijkbegeleider centraal. 
Deel 3 (Logboek) dient om tijdens het opleidingstraject de uitgevoerde werkzaamheden kort te beschrijven, de gemaakte afspraken vast te leggen evenals de beoordelingen van de praktijkopdrachten.
Deel 4 (Cursusinhoud) is het meest uitgebreide deel en bevat alle power point presentaties, de theorie  en de praktijkopdrachten die aan de orde moeten komen. De praktijkopdrachten zijn over het algemeen voorzien van beschrijvingen, afdrukken en foto’s.
In deel 5 Informatie over het branche-examen aan de orde. Kort worden beschrijvingen gegeven van het theorie- en praktijkexamen en de wijze van beoordelen. Tevens is het Examenreglement opgenomen.

Bij diverse cursusboeken wordt ook een usb-stick geleverd met de PDF's van de Power Points, filmpjes en aanvullend lesmateriaal.


Nu beschikbaar voor orthopedische schoentechniek:

 • Leesten maken basis (198 pag., 3e druk)
 • Leesten maken complex (222. pag., 2e druk)
 • CadCamCisCim Leesten design (313 pag., 2e druk)
 • Supplementen maken basis (144 pag., 2e druk)
 • Supplementen maken complex (152 pag., 2e druk)
 • Inlays en steunzolen maken (130 pag., 2e druk)
 • Orthopedische voorzieningen aan confectieschoeisel (120 pag., 2e druk)
 • Voeringschoen orthese en prothese maken basis (186 pag., 2edruk)
 • Maatnemen 1 Basis steunzolen, ovac en osb (224 pag., 2e druk)
 • Maatnemen 2 Complex steunzolen, ovac en osb (224 pag., 2e druk)
 • Maatnemen 3 OSA en Vlos (382 pag. 2e druk)
 • Passen, afleveren en nazorg (156 pag.)
 • Tekenen en patronen maken (156 pag., 2e druk)
 • Schachten maken basis (234 pag.)
 • Onderwerk maken basis (180 pag.)
 • Voorlopig orthopedisch schoeisel ontwerpen en maken (200 pag.)
 • Functiegericht verstrekken van orthopedische hulpmiddelen (162 pag.)


Nu beschikbaar voor orthopedische techniek:

 • Inleiding in de technische orthopedie (300 pag.)
 • Beenorthesen (256 pag., 2e druk)
 • Prothesen onderbeen (260 pag.)
 • Prothesen bovenbeen en heup (250 pag.)


Nu beschikbaar voor orthopedische schoentechniek en orthopedische techniek:

 • Communiceren in behandelkamer en (multidisciplinair) team (416 pag.)
 • Toepassing wetenschappelijk onderzoek in orthopedisch (schoen)technisch bedrijf (386 pag.)

Bestelformulier BCB cursusboeken