banners-1170-x-3794

Branche examens en certificaten

Branche-examen en Branchecertificaat

Met de uitwerking van het project Branche Cursorisch Beroepsonderwijs (BCB) is het ook mogelijk om in het bezit te komen van door de NVOS-Orthobanda erkende branchecertificaten. Er zijn twee mogelijkheden om in het bezit te komen van een certificaat:

  • door het afleggen van een branche-examen orthopedische schoentechniek of orthopedische techniek na het volgen van een branchecursus die door een Erkende opleider gegeven is. Het branche-examen dat ter afsluiting van een Branche Cursorisch Beroepsonderwijs-branchecursus wordt georganiseerd, valt onder de verantwoordelijkheid van de Examencommissie Branche Cursorisch Beroepsonderwijs van NVOS-Orthobanda;
  • door het afleggen van een open branche-examen. Dit examen is bestemd voor medewerkers van orthopedische schoentechniek- en orthopedische techniek-bedrijven die denken reeds over de benodigde kennis/vaardigheden te beschikken, die hoort bij een branchecursus. Deze medewerkers volgen geen branchecursus maar hebben hun kennis/vaardigheden opgedaan tijdens hun loopbaan of tijdens het volgen van een intern opleidingstraject. Op deze manier kunnen medewerkers hun praktijkervaring ‘verzilveren’. Ter voorbereiding kunnen ze uiteraard het Branche Cursorisch Beroepsonderwijs-cursusboek van de betreffende branchecursus bestuderen (zie Boeken bestellen);


Op nader te bepalen data in het jaar worden voor diverse branchecursussen open branche-examens georganiseerd. De inhoud van het open branche-examen wijkt niet af van een normaal branche-examen aan het eind van een branchecursus. Het bestaat uit een theorie-examen (max. 45 minuten) en praktijkexamen (max. 4 uur).

Voor alle branchecursussen die ontwikkeld zijn, zowel voor orthopedische schoentechniek als orthopedische techniek kunnen aanvragen gedaan worden om aan een open branche-examens deel te nemen. Een overzicht van alle branche-examens vind je hier.

Voor de open branche-examens Leesten maken basis en Supplementen maken basis is als voorbeeld nadere informatie opgesteld. Tevens is het examenreglement van NVOS-Orthobanda bijgevoegd.

Informatie examen Leesten maken basis 

Informatie examen Supplementen maken basis

Examenreglement NVOS-Orthobanda

De kosten voor een open branche-examen bedragen € 400,- (excl. btw). Opgeven voor het open branche-examen kan per email bij het secretariaat van NVOS-Orthobanda

Zet de volgende gegevens in de mail:

  • voor welk open branche-examen wordt ingeschreven;
  • achternaam en voornaam kandidaat;
  • geboortedatum en geboorteplaats kandidaat;
  • factuuradres en contactpersoon bedrijf.

De gegevens van de kandidaat worden gebruikt t.b.v. het branchecertificaat.
Voor nadere informatie kunt u e-mailen naar het secretariaat van NVOS-Orthobanda.