banners-1170-x-3794

Branche examinator

Branche examinator

Voor leden van NVOS-Orthobanda of hun medewerkers is het mogelijk om Branche-examinator voor de branche-examens orthopedische schoentechniek of orthopedische techniek te worden. De Examencommissie BCB heeft in overleg met de commissie Opleidingen een procedure opgesteld voor het erkennen van branche-examinatoren. Als belangrijkste redenen daarvoor gelden:

  • het is een erkenning voor het werk dat door deskundigen vanuit de branche zelf gedaan wordt om de kwaliteit van vakmanschap te borgen;
  • het geeft aan dat ook de kwaliteit van examinering als aspect van het opleidingstraject van groot belang is, zowel voor de branche zelf als voor organisaties buiten de branche.

Daarnaast past het in de gedachte achter het project Branche Cursorisch Beroepsonderwijs om het beoordelen van de branche-examens zoveel mogelijk voor en door deskundigen vanuit de branche zelf te laten invullen.

Inmiddels beschikt de Examencommissie Branche Cursorisch Beroepsonderwijs over een groep van 14 branche-examinatoren, van wie er inmiddels 10 gecertificeerd zijn. Deze gecertificeerden hebben inmiddels 3 of meer branche-examens beoordeeld. Jaarlijks wordt voor deze groep branche-examinatoren een training georganiseerd.

Nadere informatie als u ook branche-examinator wil worden vindt u in de procedure die hieronder is bijgevoegd. Opgeven kan bij het secretariaat van NVOS-Orthobanda.

2017 april procedure erkennen branche examinator 

Inmiddels beschikt de Examencommissie Branche Cursorisch Beroepsonderwijs over een groep van 14 branche-examinatoren, van wie er inmiddels 10 gecertificeerd zijn. Deze gecertificeerden hebben inmiddels 3 of meer branche-examens beoordeeld. Jaarlijks wordt voor deze groep branche-examinatoren een training georganiseerd.

Nadere informatie als u ook branche-examinator wil worden vindt u in de procedure die hieronder is bijgevoegd. Opgeven kan bij het secretariaat van NVOS-Orthobanda.


2017 april Procedure erkennen branche-examinator