banners-1170-x-3794

Erkende opleiders

Erkend opleiders en erkend opleider worden

Erkende opleiders

Aangezien het van belang is dat er met de ontwikkelde Branche Cursorisch Beroepsonderwijs-cursussen op een passende en verantwoorde manier wordt omgegaan, heeft de commissie opleidingen een procedure ontwikkeld om te werken met Erkende opleiders. Inmiddels zijn de volgende organisaties voor diverse Branche Cursorisch Beroepsonderwijs-cursussen erkend:
 

Naam Erkende opleider Contactpersoon

Website

 

Maatwerk in Opleiding Emiel Kistemaker; 06 41 971 213 www.emielkistemaker.nl
Orthovice Fred Holtkamp; 06 41 572 040 www.orthovice.wordpress.com
Wittepoel Rob Verwaard; 06 55 162 570 www.watvoetenwillen.nl
Nimco Olav Toornend; 06 53 413 252 www.nm4y.com
DHTA Ron Ides; 030 630 35 55 www.dutchhealthtecacademy.nl
Zorgplan Expertisecentrum Annemiek Beunk; 06 25 084 597 www.zorgplan.nl
Fontys Paramedische Hogeschool Cojanne Kars; 06 12 953 371 www.fontys.nl
Smeets Loopcomfort Thijs Smeets; 06 53 90 92 73 www.loopcomfort.nl

 

Ook Erkend opleider worden?

Om Erkend opleider te worden heeft de commissie opleidingen een procedure ontwikkeld. Deze procedure houdt in dat de organisatie een aanvraag tot erkenning moet indienen bij de commissie Opleidingen van NVOS-Orthobanda voorzien van bewijzen dat aan de verschillende criteria is voldaan. 

In principe wordt de mogelijkheid om Erkend opleider van NVOS-Orthobanda te worden verleend aan opleidingsinstituten. Het is echter eveneens mogelijk dat andere organisaties (b.v. leveranciers) maar ook orthopedische schoentechniek- of orthopedische techniek
-bedrijven een aanvraag doen. 

Aanvraagformulier

Het ingevulde Aanvraagformulier (met gevraagde bewijsstukken) dient digitaal te worden verzonden aan het secretariaat van NVOS-Orthobanda.

Aanvraagformulier Erkend opleider 


Verdere Procedure:
Als de aanvraag door de commissie opleidingen wordt goedgekeurd, krijgt de Erkend opleider het recht om met de gewenste Branche Cursorisch Beroepsonderwijs-cursussen voor eigen rekening en verantwoording aan de slag te gaan bij de orthopedische schoentechniek- en/of orthopedische techniek-bedrijven, zowel met open inschrijving als in company.