Erkende opleiders

Erkend opleiders en erkend opleider worden

 

Erkende opleiders

Aangezien het van belang is dat er met de ontwikkelde BCB-cursussen op een passende en verantwoorde manier wordt omgegaan, heeft de commissie opleidingen een procedure ontwikkeld om te werken met Erkende opleiders. Inmiddels zijn de volgende organisaties voor diverse BCB-cursussen erkend:

 

Naam Erkede opleider Contactpersoon

Website

 

Maatwerk in Opleiding Emiel Kistemaker; 06 41 971 213 www.emielkistemaker.nl
Orthovice Fred Holtkamp; 06 41 572 040 www.orthovice.wordpress.com
Wittepoel Rob Verwaard; 06 55 162 570 www.watvoetenwillen.nl
Nimco Olav Toornend; 06 53 413 252 www.nm4y.com
DHTA Lambert Klaus; 06 29 502 024 www.dutchhealthtecacademy.nl
Zorgplan Expertisecentrum Annemiek Beunk; 06 25 084 597 www.zorgplan.nl
Fontys Paramedische Hogeschool Cojanne Kars; 06 12 953 371 www.fontys.nl


Ook Erkend opleider worden?

Om Erkend opleider te worden heeft de commissie opleidingen een procedure ontwikkeld. Deze procedure houdt in dat de organisatie een aanvraag tot erkenning moet indienen bij de commissie Opleidingen van NVOS-Orthobanda voorzien van bewijzen dat aan de verschillende criteria is voldaan. 

In principe wordt de mogelijkheid om Erkend opleider van NVOS-Orthobanda te worden verleend aan opleidingsinstituten. Het is echter eveneens mogelijk dat andere organisaties (b.v. leveranciers) maar ook OST- of OT-bedrijven een aanvraag doen. 

Aanvraagformulier

Het ingevulde Aanvraagformulier (met gevraagde bewijsstukken) dient digitaal te worden verzonden aan het secretariaat van NVOS-Orthobanda.
Download:
Aanvraagformulier Erkend opleider 


Verdere Procedure:

Als de aanvraag door de commissie opleidingen wordt goedgekeurd, krijgt de Erkend opleider het recht om met de gewenste BCB-cursussen voor eigen rekening en verantwoording aan de slag te gaan bij de OST- en/of OT-bedrijven, zowel met open inschrijving als in company.