Lidmaatschap

Het lidmaatschap van NVOS-Orthobanda heeft veel te bieden. Zo geeft het toegang tot een uitgebreid netwerk van ondernemers en de mogelijkheid om de belangenbehartiging voor ondernemers die orthopedische diensten en producten leveren (mede) vorm te geven. Daarnaast biedt het toegang tot de dienstverlening van NVOS-Ortobanda aan haar leden en tot het digitale ledennet. De kosten van het lidmaatschap zijn gebaseerd op de omzet van het bedrijf. Daarnaast dragen de leden bij in een ontwikkelingsfonds voor de verbetering en instandhouding van de opleidingen,

Voordelen

De leden van NVOS-Orthobanda worden uitgenodigd voor:
- de algemene ledenvergaderingen;
- diverse voorlichtingsbijeenkomsten.
Tevens ontvangen leden gratis het Vakblad Orthopedische Techniek, elektronische nieuwsbrieven en toegang tot het ledendeel van de website van de vereniging.
Ook het Branche Cursorisch Beroepsonderwijs (BCB) is voorbehouden aan onze leden. 
Bij de beoordeling om lid te mogen worden van NVOS-Orthobanda hanteert de vereniging de statuten en het huishoudelijk reglement. Leden moeten onder andere beschikken over een vakdiploma orthopedische (schoen) techniek, en een (of meerdere) professioneel ingerichte vestiging(en).