banners-1170-x-379

Lid worden

NVOS-Orthobanda is de branchevereniging voor orthopedische technologie. Het lidmaatschap heeft veel te bieden voor de orthopedisch technoloog en orthopedisch schoentechnicus.

Tien goede redenen om lid te zijn van NVOS-Orthobanda. NVOS-Orthobanda is uw vereniging voor orthopedische technologie.


1.    Wij behartigen de belangen van alle orthopedisch technologen en technici, zowel de  instrumentmakers als  de schoenmakers en borgen de kwaliteit van onze beroepsuitoefening. Dat doen wij bij de overheid, voorschrijvers, verzekeraars en andere stakeholders. U hebt daar profijt van bij het voeren van uw praktijk of zorgonderneming en ook in uw rol als werkgever.

2.    Voor politiek, media en samenleving is NVOS-Orthobanda dé gespreksparter die de waarde en de impact laat zien van ons werk, de orthopedische technologie. U hebt daar baat bij tijdens het uitoefenen van uw vak. De relevantie van uw werk is zichtbaar en  behoudt een positie in de maatschappij.

3.    Wij investeren in onderwijs, onderzoek en innovaties in ons vakgebied. Maar ook in certificering en erkenningen. U hebt daar nut van bij het up to date houden van uw kennis en vaardigheden en bij werving van nieuwe medewerkers.

4.    Zorgondernemers in de orthopedische technologie ondersteunen wij bij goed werkgeverschap en ondernemerschap. Wij voeren Cao-onderhandelingen en volgen en duiden ontwikkelingen in regelgeving en trends in de markt. U hebt daar voordeel van bij uw bedrijfsvoering en bij het behouden of vergroten van uw marktaandeel.

5.    Als u wilt uitblinken of u wil onderscheiden in de orthopedische technologie bieden wij u daarvoor een podium en een groot (internationaal) netwerk, zowel in het bedrijfsleven als in de wetenschap. Uw bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied beklijft.

6.    Toegang tot een uitgebreid netwerk van ondernemers en de mogelijkheid om de belangenbehartiging voor ondernemers die orthopedische diensten en producten leveren (mede) vorm te geven.

7.    Toegang tot de dienstverlening van NVOS-Ortobanda aan haar leden en tot het digitale ledennet.

8.    Leden dragen bij in een ontwikkelingsfonds voor de verbetering en instandhouding van de opleidingen.

9.    Leden ontvangen: gratis digitale nieuwsbrieven, toegang tot het ledendeel van de website en uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen en diverse voorlichtingsbijeenkomsten.

10.    Het Branche Cursorisch Beroepsonderwijs (BCB) is alleen toegankelijk voor onze leden.

Lid worden?

Beschikt u over een vakdiploma orthopedische (schoen)techniek en een of meerdere professioneel ingerichte vestigingen?

Meld u dan aan als lid.

 NVOS-Orthobanda hanteert de statuten en het huishoudelijk reglement om lidmaatschapsaanvragen te beoordelen.