banners-1170-x-3792

Updates - Advies Coronavirus 2020

Updates - Advies Coronavirus 2020

Geplaatst op 05-10-2020  -  Categorie: Algemeen

Aangescherpte veiligheidsadviezen COVID-19 (05-10-2020)

 

Tot in elk geval 20 oktober gelden voor het hele land extra maatregelen om de verspreiding van COVID-19 terug te dringenVoor onze branche springen twee zaken eruit: de registratieplicht voor contactberoepen en het dringende advies om mondkapjes te dragen in alle publieke binnenruimtes.  

Om de veiligheid van je patiënten en medewerkers te waarborgen, reikt NVOS-Orthobanda je aangescherpte veiligheidsadviezen en communicatiemateriaal aan. 

 

 1. Voor contactberoepen geldt een registratieplicht. Patiënten die op afspraak komen, heb je al geregistreerd. NVOS-Orthobanda adviseert je een registratielijst te gebruiken voor alle andere mensen die langer dan 15 minuten je vestiging bezoeken.  Vermeld op de lijst: naam, adres en telefoonnummer en geef aan dat je de verstrekte informatie alleen gebruikt zodra er sprake is van een contactonderzoek door de GGD. 

Benut bijvoorbeeld deze intekenlijst (pdf)

 

 1. Stel het dragen van mondmaskers – nogmaals - verplicht voor behandelaars en dring er bij je medewerkers op aan dat zij een mondmasker dragen zodra zij zich begeven in wachtruimtes, spreekkamers en gangen.  Medewerkers die op de werkplek achter een spatscherm verblijven, hoeven geen mondmasker op. Voor patiënten en bezoekers kun je eventueel mondmaskers beschikbaar stellen. 

 

Deze aangescherpte veiligheidsadviezen gelden naast de handleiding en de set ondersteunend communicatiemateriaal met patiëntenposters en een wachtkamerfilmpje die leden van NVOS-Orthobanda eerder dit jaar ontvingen.  

 

Wij hopen je hiermee het juiste aan te reiken voor een veilige zorgverlening aan je patiënten. Graag horen we je ervaringen.  


COVID-19 Update (12-05-2020)

Compleet pakket voor het opstarten van de reguliere zorg


Sinds 11 mei mogen leden van NVOS-Orthobanda onder strenge voorwaarden de reguliere zorg weer opstarten. Om de veiligheid van patiënten en medewerkers te waarborgen, maakten wij een opstarthandleiding en een set ondersteunend communicatiemateriaal met onder andere patiëntenposters en een wachtkamerfilmpje.

Alles onder het motto Helpt u mee? Samen verslaan we corona.

Voor patiëntberichten, wachtkamers en praktijkruimtes van de leden staat het materiaal hier klaar.

e-mailhandtekening

 


nvos-covid-19

COVID-19 Update (17-04-2020)

De Crisiswerkgroep COVID-19 van NVOS-Orthobanda is in overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om de toegezegde steun aan zorgaanbieders zo goed mogelijk te begeleiden. Donderdag 16 april hadden onze vertegenwoordigers intensief overleg. We schetsten onder andere de enorme omzetterugval van onze leden. Ook lichtten we toe hoe complex onze afhankelijkheid van uiteenlopende financieringsstromen is opgebouwd omdat die langs verschillende kanalen loopt. U krijgt een update. Ook kondigen we alvast aan dat we nog terugkomen op andere regelingen zoals de NOW.

De financieringsstromen van onze branche lopen zoals u weet langs verschillende kanalen: van zorgverzekeringswet (ZVW), Wet langdurige zorg (WLZ) en vanuit de ziekenhuizen via doorverwijzing van medisch specialisten (DBC/DOT-systematiek) tot aan UWV en uiteraard de producten die u direct aan de klant verkoopt. Dit hebben we toegelicht en daarbij de snelle maar ook langdurige continuïteitssteun geschetst die noodzakelijk zal zijn voor onze leden. ZN begrijpt dat.

ZN heeft aangegeven dat er keihard aan de continuïteitsbijdrage-regeling wordt gewerkt en zij hoopt dat deze begin mei beschikbaar komt. De aanmelding hiervoor zal verlopen via Vecozo. Het gaat daarbij nadrukkelijk om een continuïteitsbijdrage voor de basiszorg die valt onder de ZVW, een bijdrage die langdurig doorloopt.
In 2021 zal aan de hand van de omzet over 2020 worden bekeken wat mogelijke ‘inhaaleffecten’ later dit jaar nog hebben opgeleverd. Er zal achteraf worden verrekend. De uitkeringen zelf vinden plaats via de verschillende verzekeraars, naar verwachting te beginnen vanaf uiterlijk begin juni.
We hebben afgesproken dat NVOS-Orthobanda nog informatie aanlevert die branche-specifiek is en waar in de regeling rekening mee gehouden zou moeten worden. Sommige punten die wij noemden waren ook bij ZN nog niet bekend.

Het onderzoeksbureau Gupta dat door ZN is ingeschakeld komt onder andere met een voorstel voor een continuïteitsbijdrage tussen 60 en 85% van de zorgkosten (binnen de ZVW) onder normale omstandigheden. Het is dus cruciaal dat dit bureau over alle data en branche-specifieke gegevens kan beschikken om tot een reëel percentage te komen. Voor zover nodig leveren wij dat aan. Daarvoor is het erg belangrijk dat velen van u de uitvraag naar belangrijke kengetallen hebben ingevuld. Mocht u dat nog niet hebben gedaan, dan ontvangen wij het graag van u! En blijft u vooral ook op eventuele nieuwe uitvragen snel reageren!

Voor de financieringsstromen vanuit de WLZ via de zorgkantoren en de financiering vanuit de ziekenhuizen via doorverwijzing van medisch specialisten (DBC/DOT-systematiek) gaat ZN na over welke oplossingen wordt nagedacht. Wij krijgen daarover zo spoedig mogelijk van ZN antwoorden.

Daarnaast is er door de overheid, zoals u weet, de algemene NOW-regeling in het leven geroepen. In hoeverre en op welke manier dat voor onze branche een (aanvullende) oplossing kan zijn en wat daarvoor moet gebeuren, dat zoeken we momenteel nog exact uit. Zodra we dat zeker weten, berichten we u natuurlijk onmiddellijk hierover. Dan kunt u actie ondernemen.

We blijven uiteraard in contact met ZN en we houden u van alle relevante ontwikkelingen op de hoogte!

 


COVID-19 Update (24-03-2020)

Sinds de aanscherping van de overheidsmaatregelen die gisteren zijn ingegaan zijn er veel vragen door de leden gesteld hoe nu te handelen in deze situatie. Wij opereren op de scheidslijn van paramedische zorg en hulpmiddelenzorg, waardoor wij een onduidelijke positie hebben in het zorgveld. Natuurlijk bepalen de ondernemers zelf hoe zij met hun verantwoordelijkheid omgaan, zowel als het gaat om zorg(plicht) voor de cliënt, als zorg voor eigen medewerkers. NVOS-Orthobanda geeft u kortweg de volgende adviezen hoe met de aanscherping van deze nieuwe maatregelen om te gaan:

 • Behandel alleen als zowel de cliënt als uw eigen medewerker geen klachten heeft, zoals hoesten, niezen en koorts.

 • Beperk uw cliëntgebonden zorg tot het noodzakelijke.
  Onder noodzakelijk verstaan wij de zorg die niet uitgesteld kan worden. Dit betreft zorg waarbij er een aannemelijk risico is dat het niet geven van die zorg leidt tot onherstelbare schade voor de cliënt in de toekomst. Of het betreft situaties waarin de mobiliteit dusdanig beperkt is dat de cliënt hier direct nadelige gevolgen van ondervindt. Dit risico schat u in samen met uw cliënt en eventueel in overleg met de behandeld arts.
 • Neem zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht. Als dit niet mogelijk is, neem dan zoveel mogelijk de maximale hygiënemaatregelen in acht zoals de RIVM en de GGD die adviseren. Zowel RIVM als GGD kunnen onze branche niet meer duidelijkheid geven dan door te verwijzen naar deze algemene richtlijnen.

Daarnaast berichten we u alvast het volgende. Namens NVOS-Orthobanda en in elk geval St. Loop, NVvP en ProVoet zijn we bezig met een brief aan onder andere Zorgverzekeraars Nederland, de Zorgverzekeraars en de ministeries van VWS en EZ over de financiële situatie waarin onze bedrijven komen door de coronacrisis. We berichten u daarover later meer. Tot slot: wij wensen iedereen veel sterkte en wijsheid in deze ongekende, hectische tijd waarin u moeilijke en verstrekkende afwegingen moet maken, tegen de achtergrond van veel onzekerheden voor de nabije toekomst!

 


NVOS-Orthobanda adviseert extra voorzorgsmaatregelen vanwege coronavirus (16-03-2020)

De overheid heeft de zorg en de producenten van medische hulpmiddelen aangewezen als cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens een uitbraak van het coronavirus.

NVOS-Orthobanda neemt deze opdracht zeer serieus en adviseert u uw patiënten van goede zorg te voorzien voor zover dat mogelijk is. Dit zal bijdragen aan de mobiliteit en zelfredzaamheid van veel mensen en dat is heel belangrijk.

Eerder adviseerden wij de leden om goede handhygiëne toe te passen en de richtlijnen van het RIVM te volgen. Dat geldt nog steeds. Daarbij raden wij u aan extra voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

 • Laat collega’s en klanten die verkouden zijn, keelpijn hebben, hoesten of koorts hun afspraak verzetten naar na 6 april.
 • Wees u ervan bewust dat u zorgplicht hebt. Zorg dat u daaraan blijft voldoen. Moet u ervan afwijken? Communiceer hierover dan met uw cliënt en leg dit vast in het dossier.

 


nvos-istock-1091764646-lr

NVOS-Orthobanda adviseert extra handhygiëne en alertheid in verband met het coronavirus (03-03-2020)

‘Het coronavirus zet zorgaanbieders aan tot het nemen van maatregelen. Zijn er ook specifieke adviezen voor contacten in de paskamer met patiënten en gebruikers van orthopedische hulpmiddelen?’ Vragen van deze strekking kregen wij van zorgverzekeraars en leden. Daarom reikt NVOS-Orthobanda u het volgende advies aan.

Pas handhygiëne zorgvuldig toe en wees bij medewerkers, patiënten en gebruikers van orthopedische hulpmiddelen alert op klachten die passen bij het coronavirus: benauwdheid, kortademigheid, hoesten en koorts. 
Zijn zij de afgelopen twee weken in een verspreidingsgebied van het coronavirus geweest? Volg dan de richtlijnen van het RIVM en de GGD. U kunt deze vinden op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Handhygiëne

 • Schud geen handen. Groet met woorden of met voeten.
 • Pas extra hygiëne toe op deurkrukken en dergelijke.
 • Wijs uw medewerkers er nogmaals op na iedere klantcontact de handen te reinigen. Ook al is dit de standaard in onze branche. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de handenwasinstructie van de World Health Organization.who-handen-wassen-nla
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg.

    

   Wij houden de berichtgeving van het RIVM voor u in de gaten. Mocht er aanleiding voor zijn dan zullen we u nader informeren.