banners-1170-x-3792

Updates - Advies Coronavirus 2020

Updates - Advies Coronavirus 2020

Geplaatst op 24-03-2020  -  Categorie: Algemeen

COVID-19 Update (24-03-2020)

Sinds de aanscherping van de overheidsmaatregelen die gisteren zijn ingegaan zijn er veel vragen door de leden gesteld hoe nu te handelen in deze situatie. Wij opereren op de scheidslijn van paramedische zorg en hulpmiddelenzorg, waardoor wij een onduidelijke positie hebben in het zorgveld. Natuurlijk bepalen de ondernemers zelf hoe zij met hun verantwoordelijkheid omgaan, zowel als het gaat om zorg(plicht) voor de cliënt, als zorg voor eigen medewerkers. NVOS-Orthobanda geeft u kortweg de volgende adviezen hoe met de aanscherping van deze nieuwe maatregelen om te gaan:

 • Behandel alleen als zowel de cliënt als uw eigen medewerker geen klachten heeft, zoals hoesten, niezen en koorts.

 • Beperk uw cliëntgebonden zorg tot het noodzakelijke.
  Onder noodzakelijk verstaan wij de zorg die niet uitgesteld kan worden. Dit betreft zorg waarbij er een aannemelijk risico is dat het niet geven van die zorg leidt tot onherstelbare schade voor de cliënt in de toekomst. Of het betreft situaties waarin de mobiliteit dusdanig beperkt is dat de cliënt hier direct nadelige gevolgen van ondervindt. Dit risico schat u in samen met uw cliënt en eventueel in overleg met de behandeld arts.
 • Neem zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht. Als dit niet mogelijk is, neem dan zoveel mogelijk de maximale hygiënemaatregelen in acht zoals de RIVM en de GGD die adviseren. Zowel RIVM als GGD kunnen onze branche niet meer duidelijkheid geven dan door te verwijzen naar deze algemene richtlijnen.

Daarnaast berichten we u alvast het volgende. Namens NVOS-Orthobanda en in elk geval St. Loop, NVvP en ProVoet zijn we bezig met een brief aan onder andere Zorgverzekeraars Nederland, de Zorgverzekeraars en de ministeries van VWS en EZ over de financiële situatie waarin onze bedrijven komen door de coronacrisis. We berichten u daarover later meer. Tot slot: wij wensen iedereen veel sterkte en wijsheid in deze ongekende, hectische tijd waarin u moeilijke en verstrekkende afwegingen moet maken, tegen de achtergrond van veel onzekerheden voor de nabije toekomst!

 


coronavirus

NVOS-Orthobanda adviseert extra voorzorgsmaatregelen vanwege coronavirus (16-03-2020)

De overheid heeft de zorg en de producenten van medische hulpmiddelen aangewezen als cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens een uitbraak van het coronavirus.

NVOS-Orthobanda neemt deze opdracht zeer serieus en adviseert u uw patiënten van goede zorg te voorzien voor zover dat mogelijk is. Dit zal bijdragen aan de mobiliteit en zelfredzaamheid van veel mensen en dat is heel belangrijk.

Eerder adviseerden wij de leden om goede handhygiëne toe te passen en de richtlijnen van het RIVM te volgen. Dat geldt nog steeds. Daarbij raden wij u aan extra voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

 • Laat collega’s en klanten die verkouden zijn, keelpijn hebben, hoesten of koorts hun afspraak verzetten naar na 6 april.
 • Wees u ervan bewust dat u zorgplicht hebt. Zorg dat u daaraan blijft voldoen. Moet u ervan afwijken? Communiceer hierover dan met uw cliënt en leg dit vast in het dossier.

 


nvos-istock-1091764646-lr

NVOS-Orthobanda adviseert extra handhygiëne en alertheid in verband met het coronavirus (03-03-2020)

‘Het coronavirus zet zorgaanbieders aan tot het nemen van maatregelen. Zijn er ook specifieke adviezen voor contacten in de paskamer met patiënten en gebruikers van orthopedische hulpmiddelen?’ Vragen van deze strekking kregen wij van zorgverzekeraars en leden. Daarom reikt NVOS-Orthobanda u het volgende advies aan.

Pas handhygiëne zorgvuldig toe en wees bij medewerkers, patiënten en gebruikers van orthopedische hulpmiddelen alert op klachten die passen bij het coronavirus: benauwdheid, kortademigheid, hoesten en koorts. 
Zijn zij de afgelopen twee weken in een verspreidingsgebied van het coronavirus geweest? Volg dan de richtlijnen van het RIVM en de GGD. U kunt deze vinden op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Handhygiëne

 • Schud geen handen. Groet met woorden of met voeten.
 • Pas extra hygiëne toe op deurkrukken en dergelijke.
 • Wijs uw medewerkers er nogmaals op na iedere klantcontact de handen te reinigen. Ook al is dit de standaard in onze branche. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de handenwasinstructie van de World Health Organization.who-handen-wassen-nla
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg.

    

   Wij houden de berichtgeving van het RIVM voor u in de gaten. Mocht er aanleiding voor zijn dan zullen we u nader informeren.