banners-1170-x-3792

Brancheorganisaties hulpmiddelenzorg roepen minister op in te grijpen

Brancheorganisaties hulpmiddelenzorg roepen minister op in te grijpen

Geplaatst op 21-10-2022  -  Categorie: Algemeen

De (maximum)tarieven, budgetten en vergoedingen voor de hulpmiddelenzorg moeten omhoog in 2023. NVOS Orthobanda en collega-brancheorganisaties luiden de noodklok. Ze roepen minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) op om in te grijpen. 

 

Diverse kosten in de gezondheidszorg stijgen flink (8 tot 25%) als gevolg van inflatie en oplopende energieprijzen. In dat licht verhoogde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onlangs, op verzoek van het ministerie van VWS, de (maximum)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023. De NZa stelde voor sommige vormen van zorg, zoals de hulpmiddelenzorg, geen tarief vast maar ze adviseerde de zorgverzekeraars en zorgaanbieders deze lijn te volgen. 

 

Benarde positie voor aanbieders hulpmiddelenzorg 

Meerdere zorgverzekeraars, waaronder enkele grote, geven echter geen of onvoldoende gehoor aan de oproep van de NZa. Ze houden vast aan de tarieven in al eerder afgesloten meerjarenovereenkomsten. In nieuwe contracten voor 2023-2024 is zelfs sprake van verlaging van de (maximum)tarieven. Aanbieders van hulpmiddelenzorg luiden de noodklok vanwege de benarde positie waarin ze hierdoor belanden. 

 

Zorg voor ruim 1,5 miljoen patiënten 

NVOS Orthobanda en andere branche-organisaties die aan ruim 1,5 miljoen patiënten met ernstige functionerings- of mobiliteitsproblemen hulpmiddelenzorg leveren, staan met de rug tegen de muur. Een prijsindexatie is hard nodig om allerlei kostenverhogingen te compenseren. Bijvoorbeeld opgelopen kosten voor: 

  • Energie 
  • Huur 
  • Ruwe materialen of grondstoffen 
  • Componenten of halffabrikaten 
  • Telefonie, data, netwerken 
  • Logistiek/vervoer 
  • Loon (als gevolg van CAO-afspraken) 

 

Brandbrief aan minister Ernst Kuipers 

Door de huidige opstelling van verschillende grote zorgverzekeraars is de kwaliteit en de continuïteit van de hulpmiddelenzorg in direct gevaar, stellen de brancheorganisaties. In een brandbrief vragen ze aan minister Ernst Kuipers om de zorgverzekeraars het advies van de NZa alsnog te volgen en prijsindexatie toe te passen. 

 

Lees de brief aan minister Kuipers hier.