banners-1170-x-3792

Eerste Kennisagenda Orthopedische Schoentechniek een feit

Eerste Kennisagenda Orthopedische Schoentechniek een feit

Geplaatst op 16-12-2022  -  Categorie: Algemeen

De branche op het juiste pad naar de toekomst 

 

“Een breed gedragen Kennisagenda is onontbeerlijk om te komen tot strategische keuzes in onderzoek en innovatie.” – Gerard Gravemaker | Voorzitter NVOS-Orthobanda 

 

Op vrijdag 2 december werd onder grote belangstelling de allereerste Kennisagenda Orthopedische Schoentechniek gepresenteerd. De Kennisagenda beschrijft de relevante onderzoeksvragen voor de orthopedisch schoentechnische branche om te komen tot een onderzoeksagenda voor NVOS-Orthobanda.  Het is een belangrijke stap om de kwaliteit van het orthopedisch schoentechnisch product te kunnen bevorderen en borgen. En dat is nodig in een markt en vakgebied in beweging.  

 

EEN VAKGEBIED IN BEWEGING 

De orthopedische schoentechniek ontwikkelt zich steeds meer van expertise- en vaardigheden-gedreven vakgebied naar een wetenschappelijk en data-gestuurd vakgebied. Ook hebben trends en ontwikkelingen zoals de toenemende vergrijzing en personeelstekorten invloed op de branche. Om de kwaliteit van het orthopedisch schoentechnisch product in de toekomst in goede banen te leiden is kennis en onderzoek nodig die vooralsnog ontbreken.  

 

TOTSTANDKOMING VAN DE KENNISAGENDA 

De Kennisagenda kwam tot stand dankzij de multidisciplinaire werkgroep KNOWS. (Kennisontwikkeling eN Overdracht Wetenschappelijke Schoentechniek) volgens de in Nederland gangbare methodiek van het Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten. Vragen werden breed geïnventariseerd, geanalyseerd en geprioriteerd en er werd een systematische literatuuranalyse gedaan. De multidisciplinaire werkgroep destilleerde vervolgens de meest relevante vragen om in de kennisagenda te presenteren vanuit het raamwerk van de Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg. 

 

DE OVERDRACHT EN HOE NU VERDER 

Dr. Jaap van Netten leidde het onderzoek in opdracht van stichting OFOM. De senior onderzoeker is verbonden aan Amsterdam UMC en deed vrijdag 2 december in een interactieve workshop verslag van de vele activiteiten van de werkgroep. Met uitgebreide input vanuit de branche en vanuit het bredere werkveld heeft de werkgroep een heldere Kennisagenda opgesteld. Gerard Gravemaker nam als voorzitter van de NVOS-Orthobanda de resultaten en daarmee de eerste officiële Kennisagenda voor dit vakgebied in ontvangst.  

 

Maar dit is slechts het begin. In de Kennisagenda worden ideeën gegenereerd over verder te nemen stappen. Zo worden mogelijkheden rond post-cursorisch onderwijs voor kennisoverdracht en implementatie binnen de schoentechnische praktijk beschreven. Ook wordt geadviseerd een werkconferentie om brede projectgroepen te vormen en zo verder met het onderzoek aan de slag te gaan.  

Vanuit de zaal werd erg enthousiast gereageerd op de nieuwe Kennisagenda, een belangrijke stap voor het vakgebied.  

 

De eerste officiële Kennisagenda Orthopedische Schoentechniek is publiekelijk beschikbaar via: https://www.ofom.nl/bestanden/bijlage-2-kennisagenda-orthopedische-schoentechniek.pdf?cd=i