banners-1170-x-3792

Nieuwjaarswens van het bestuur

Nieuwjaarswens van het bestuur

Geplaatst op 13-01-2023  -  Categorie: Algemeen

 

Namens het bestuur, het secretariaat en de commissieleden willen wij u een goed en succesvol nieuwjaar wensen.

Samen met u willen wij vooruitblikken op 2023!

Een jaar met veel uitdagingen dient zich aan, de opgedane kennis tijdens de ALV’s en het symposium in 2022 bepalen de koers waar wij als bestuur met veel energie richting aan willen geven.
Als brancheorganisatie zijn wij onze strategie aan het herijken. In december berichtten wij u over de oprichting van de Commissie Strategie. Doel van deze Commissie is onze positie binnen de hulpmiddelenzorg te verstevigen, meer zichtbaar te zijn naar onze stakeholders en het opstellen van een whitepaper.

Focus voor dit jaar is net als voorgaande jaren in gesprek gaan/zijn met onze stakeholders o.a. de zorgverzekeraars, VWS, en deelname aan diverse platformen.

Wij volgen de procedure omtrent het inkoopbeleid voor u. Zien toe of alle afspraken worden nagekomen en maken er melding van wanneer dit niet gebeurd. Uiteraard zijn wij als branchevereniging beperkt in onze mogelijkheden en dient u als leverancier in gesprek te gaan wanneer het over individuele contracteringsafspraken gaat of er inhoudelijke vragen zijn. Wij willen u hierbij ondersteunen en inzicht geven in uw mogelijkheden door middel van online refereersessies (de 1ste staat al gepland, u hoort hier nog over van ons), nieuwsflitsen en berichten en melding van actuele correspondentie.

Bekendheid van ons vakgebied heeft hoge prioriteit. Het aantal technologen daalt en de vergrijzing neemt toe. Extra aandacht is noodzakelijk willen wij de zorgvraag aankunnen. Daarom werken wij nauw samen met NBOT, Fontys, DHTA en SOHN, met als doel zoveel mogelijk leerlingen te enthousiasmeren voor ons vak. Het opnieuw inrichten van ons BCB systeem en nadenken over de mogelijkheden voor nieuwe(geaccrediteerde) opleidingen staan op de agenda.

Kwaliteit binnen ons vakgebied is een groot goed en zal altijd aan verandering onderhevig zijn. Wij kunnen het ons niet permitteren om achter te blijven. Noodzakelijk blijft het om dit voortdurend onder de loep te nemen en daar waar nodig te upgraden. Het KWOT zal verder haar intrede doen. Samen met SEMH en NBOT zullen wij dit verder gaan implementeren. Het Indicatieportaal wordt dit jaar verder geprofessionaliseerd. Samen met SOHN worden de mogelijkheden onderzocht in welke vorm, entiteit dit wordt gegoten.

De Kennisagenda is vorige maand tijdens het Symposium officieel door Jaap van Netten overgedragen aan NVOS-Orthobanda. Van groot belang is dat wij door meer onderzoek tot beter keuzes, inzichten en richtlijnen komen. Tevens willen wij samen met OFOM tot nauwere samenwerking en afspraken komen. Een van de onderwerpen is het harmoniseren van de OFOM statuten daar waar nodig.
Data is onontbeerlijk; bewust zijn van de aantallen is een van de sleutelwoorden om goed voorbereid en beslagen ten ijs te komen in gesprekken met onze stakeholders. In 2022 is er een Werkgroep gestart die ook in 2023 haar focus aan het verzamelen van data wil blijven geven. Hulp om dit inzichtelijk te krijgen is meer dan welkom.

Onze zoektocht naar een nieuwe Algemeen Voorzitter wordt voortgezet. Er hebben zich diverse kandidaten aangemeld, inmiddels staat het eerste gesprek gepland. Zoals aangegeven en beaamd tijdens de ALV, is affiniteit met de branche en het hebben van het relevante netwerk, samen met verbindende capaciteiten een pre. Onze zoektocht gaat door tot wij de geschikte persoon gevonden hebben.

Zoals u kunt lezen zijn er tal van dossiers waar wij aandacht voor hebben en belangrijk en bepalend zijn voor onze toekomst. Het is van wezenlijk belang dat wij extra denkkracht krijgen binnen het bestuur, de commissies en werkgroepen. Wij blijven met klem vragen om enkele uren van uw kostbare tijd in te zetten voor uw eigen toekomst. Mocht een van bovenstaande onderwerpen uw interesse hebben gewekt, heeft u affiniteit of ideeën en wilt u graag met ons meedenken meld u dan aan. U helpt hiermee het voorbestaan van NVOS-Orthobanda, uw eigen toekomst en de nieuwe generatie vooruit.
 
Met vriendelijke bestuurlijke groet,
Gerard Gravemaker
Pascalle Theunissen 

 

schermafbeelding-2023-01-13-om-10-44-23