banners-1170-x-3792

NVOS-Orthobanda stuurt gemotiveerde oproep aan CZ Zorgverzekeraar

NVOS-Orthobanda stuurt gemotiveerde oproep aan CZ Zorgverzekeraar

Geplaatst op 28-07-2020  -  Categorie: Algemeen

Leden in onze branche hebben recht op duidelijkheid voordat zij verantwoord kunnen tekenen voor een meerjarenovereenkomst. Alleen met duidelijke antwoorden op de vele vragen krijgen zorgaanbieders een optimaal en eenduidig beeld en kunnen ze de contractvoorwaarden zuiver afwegen.

De houding en inhoudelijke reactie op onze eerdere correspondentie met CZ Zorgverzekeraar vinden wij ronduit verbazingwekkend en teleurstellend. Daarom schreven we een kritische brief samen met de stichting SOHN. Ook zij ervaren een slechte communicatie over het aangeboden meerjarencontract 2021. Deze gezamenlijkheid versterkt het signaal aanzienlijk.

In de brief uiten wij onze ernstige zorgen over meerdere zaken:

  • Het eenzijdig opleggen van een de facto meerjarig contract, zonder enige ruimte voor overleg vooraf met onze leden.
  • De transparantie, kwaliteit en validatie van de analyses en conclusies van CZ Zorgverzekering die de basis vormen van de afwegingen voor het neerwaarts aanpassen van tarieven. Deze zijn niet per definitie een garantie voor hoogwaardige en doelmatige zorg en ook niet in het belang zijn van onze verzekerden.
  • Dat over de reguliere inkoop en contractering onvoldoende rekening wordt gehouden met de effecten van Covid-19 op de bedrijfsvoering van onze leden.
  • De standaard algemene antwoorden en het wegblijven van de inhoud door CZ op de vele vragen die onze leden hebben gesteld. Zij daarmee geen daadwerkelijk en duidelijk antwoord.

Doel

NVOS-Orthobanda en stichting SOHN willen dat CZ Zorgverzekeraar rekening houdt met de impact van hun contractaanbod te midden van de Coronacrisis. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden in dit Covid-19 jaar en de financiële en organisatorische gevolgen daarvan voor zowel de zorgaanbieders als hun klanten, roepen wij hen - conform de oproep van de NZa (rust in de regels) - op om het huidige lopende contract van 2020 te continueren voor het jaar 2021. Wij willen op de kortst mogelijke termijn met CZ Zorgverzekering hierover verder in overleg treden.