banners-1170-x-3792

Toegankelijkheid van hulpmiddelen en zorgplicht van verzekeraars

Toegankelijkheid van hulpmiddelen en zorgplicht van verzekeraars

Geplaatst op 29-04-2022  -  Categorie: Algemeen

Verzekeraars moeten erop toezien dat de juiste middelen en diensten voldoende beschikbaar en toegankelijk blijven voor de verzekerden. Dit staat onder druk als verzekeraars primair beleid voeren op de prijs en pas secundair op de kwaliteit. Het risico bestaat dat de kwaliteit gaat afnemen ten nadele van de verzekerde. NVOS-Orthobanda vraagt hier geregeld aandacht voor tijdens overleg. 

Inmiddels krijgt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) signalen dat verzekerden niet altijd een hulpmiddel vergoed krijgen dat echt helpt en functioneel is. Dit is zorgelijk en de NZa roept alle verzekeraars per brief op de problemen op te pakken. Omdat dit impact heeft voor onze leden was dit ook een onderwerp dat aan bod kwam tijdens ons symposium op 23 april.  

De NZa verwacht dat zorgverzekeraars openstaan voor input van patiëntenverenigingen, verzekerden of zorgaanbieders, en ziet graag dat de problemen worden opgepakt. Voor de NZa is dat een voorwaarde voor passende zorg en invulling van de zorgplicht. Deze oproep staat in de brief aan alle zorgverzekeraars.  

Tijdens het symposium van NVOS-Orthobanda op 23 april ging mr. Diederik Schrijvershof van Maverick Advocaten nader in op deze materie omdat de brief van de NZa relevante punten bevat voor onze leden.  

Schrijvershof verwacht dat signalen en klachten over schending van de zorgplicht door verzekeraars bij de NZa niet snel genegeerd kunnen worden. 

Wil je meer weten over dit onderwerp? Klik dan hier.