banners-1170-x-3792

Toekomstbestendige opleiding tot orthopedisch schoentechnicus: samen toewerken naar best passend model

Toekomstbestendige opleiding tot orthopedisch schoentechnicus: samen toewerken naar best passend model

Geplaatst op 03-03-2022  -  Categorie: Algemeen

schoentechnicus-groot

Door ondersteuning van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB) kunnen kleinschalige specialistische opleidingen uitgevoerd worden. In aanloop naar het evenement Specialistisch vakmanschap op 22 maart aanstaande geeft het meldpunt inspirerende voorbeelden van kleinschalige kansrijke beroepen. Dit keer aandacht voor de orthopedisch schoentechnicus.

Als branchevereniging ziet NVOS-Orthobanda een groeiende vraag naar personeel vanwege de toenemende behoefte aan hulpmiddelen door vergrijzing. Tijdens de ledenvergadering bleek dat er wensen zijn om de opleiding te moderniseren en aan te passen. Het is interessant voor de sector als studenten vanuit de opleiding verbreding en vernieuwing brengen in het bedrijf waar ze aan de slag gaan. Bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering. Deze signalen vormen de basis van de vernieuwing van het kwalificatiedossier, waarin staat wat een student moet kennen en kunnen aan het eind van de opleiding.

Toekomstbestendig

De Dutch HealthTec Academy (DHTA) van MBO Amersfoort herbergt een aantal kleine specialistische vakopleidingen, die uniek zijn in Nederland. Een aantal daarvan zijn de opleidingen Orthopedisch schoentechnicus (OST), Orthopedisch Technicus (OT), Shoe developer, Schoenhersteller en Schoenondernemer. S-BB brengt de branche en het onderwijs samen, die dit jaar de kwalificatie OST actualiseren. Hierdoor wordt de kwalificatie weer toekomstbestendig en sluit die aan op de behoefte van de branche.


De context van de DHTA biedt veel voordelen voor de opleidingen. Zo wordt onderzocht of de vakken van Orthopedisch technicus, Orthopedisch schoentechnicus en Shoe Developer gecombineerd kunnen worden. Zo kunnen studenten enerzijds schoenen ontwerpen en zich anderzijds laten bijspijkeren middels mbo-certificaten, als de student wil doorgroeien. Om een mbo-certificaat te behalen, wordt een deel van een hele opleiding gevolgd.


Beroepscompetentieprofiel

Afgelopen periode is volop gewerkt aan de aansluiting tussen onderwijs en de branchebehoefte. Wat een orthopedisch schoentechnicus moet kennen en kunnen staat in het beroepscompetentieprofiel, dat de basis vormt van het nieuwe kwalificatiedossier. Een van de vereisten uit het profiel is dat de kennis en vaardigheden van de gediplomeerde student zo snel mogelijk aansluit op de werkzaamheden in het bedrijf. 


Daarnaast verandert de structuur van de kwalificatie. In plaats van een vierjarige bbl-opleiding wordt er gekozen voor een niveau 3-vakopleiding met een doorgroeimogelijkheid naar niveau 4. Bij dat niveau wordt de student opgeleid tot leidinggevende, waar een grote behoefte aan is in de branche. Het onderwijs zal meer modulair ingericht gaan worden met het oog op mbo-certificaten en een leven lang ontwikkelen. Dat biedt maatwerkmogelijkheden om te versnellen en te stapelen.


Het onderwijs en de branche kijken terug op een prettige samenwerking in de totstandkoming van een prachtige mbo-vakopleiding waarin technische en sociale vaardigheden gecombineerd worden. Én die uitnodigt tot slim en creatief denken.


Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van S-BB  

Sinds 2016 is het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap onderdeel van S-BB, als aparte opdracht vanuit het ministerie van OCW. Het Meld- en expertisepunt ondersteunt kleine unieke beroepen die van belang zijn voor Nederland. Zo houdt het de aandacht voor de kleine specialistische opleidingen en beroepen met arbeidsmarktperspectief in leven, door goede praktijkvoorbeelden te delen.

In het kort kent het Meld- en expertisepunt drie doelstellingen:  

  1. Het bieden van een plek waar kleine beroepen en opleidingen elkaar ontmoeten.  
  2. Ondersteunen van melders met onderzoek en analyses in het realiseren van duurzame onderwijsoplossingen.   
  3. Ontwikkelen van expertise voor het duurzaam organiseren van beroepsopleidingen van klein uniek vakmanschap.