banners-1170-x-3792

Uitblijven van indexatie door verzekeraars eist z’n tol

Uitblijven van indexatie door verzekeraars eist z’n tol

Geplaatst op 28-02-2023  -  Categorie: Algemeen

Branchevereniging voor orthopedische hulpmiddelen en diensten NVOS-Orthobanda wijst sinds begin 2022 namens haar leden al op de mogelijke gevolgen voor de zorg bij het uitblijven van indexatie van de vergoedingen.

NVOS-Orthobanda luidde begin 2022 reeds de noodklok en heeft veelvuldig haar zorgen omtrent de continuïteit van zorg aan mensen die afhankelijk zijn van orthopedische hulpmiddelen kenbaar gemaakt bij verschillende zorgverzekeraars. Afgelopen jaar hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen de brancheorganisatie en de zorgverzekeraars en trokken ook veel leveranciers van orthopedische hulpmiddelen bij de zorgverzekeraars aan de bel. In het algemeen hebben met name de kleinere verzekeraars ingezien dat er een noodzaak is om de vergoedingen in de orthopedische hulpmiddelenbranche te indexeren.

Tot grote verbijstering hebben twee grote verzekeraars met landelijk gezien samen 42% marktaandeel besloten niet te indexeren. NVOS-Orthobanda heeft zich omwille van de procesefficiency namens de leden keer op keer zorgelijk uitgelaten over de effecten welk deze besluiten met zich meebrengen. Zo vroeg NVOS-Orthobanda minister Kuipers om het verzoek van VWS aan de NZa om de vergoeding te herzien kracht bij te zetten. Dit nu verschillende verzekeraars gedeeltelijk of geen gehoor willen geven aan gemotiveerde verzoeken van leden van NVOS- Orthobanda om een noodzakelijke indexatie toe te passen.

In de NRC schreef Juliët Boogaard op 22 december 2022 in de bijdrage “ziekenhuizen en andere zorgaanbieders hekelen de lage inflatiecorrectie”, dat twee grote verzekeraars VGZ en CZ bij een aantal aanbieders niet bereid zijn de tarieven te indexeren/herzien.

Het beleid waarin een aantal verzekeraars volharden, ondanks brandbrieven van brancheorganisaties en het verzoek van VWS middels de NZa, heeft er inmiddels toe geleid dat de grootste leverancier van orthopedische schoenen Feeture Voetzorg Holding B.V. surseance van betaling heeft aangevraagd. Daardoor worden vele duizenden patiënten ontzien van hulpmiddelenzorg en staan de banen van 240 werknemers van Penders Voetzorg en OIM Voetzorg op de tocht.

Op deze wijze wordt de uitspraak van NVOS-Orthobanda voorzitter Gerard Gravemaker “wel tekenen betekent afscheid nemen van personeel in eerdergenoemde NRC artikel van Juliët Boogaard" ondanks alle waarschuwingen toch werkelijkheid.