banners-1170-x-3792

NVOS-Orthobanda pleit voor ruimhartige toegang tot hulpmiddelen

NVOS-Orthobanda pleit voor ruimhartige toegang tot hulpmiddelen

Geplaatst op 02-12-2021  -  Categorie: Algemeen

“Wij steunen Dianne Vugts en SP-Kamerlid Michiel van Nispen in hun strijd voor ruimhartige toegang tot hulpmiddelen’, zegt voorzitter Ad de Regt van branchevereniging NVOS-Orthobanda.   

“Vandaag staat in het AD een artikel over haar rechtszaak voor vergoeding van een sportprothese. Dit verhaal staat niet op zichzelf. Vanuit het hele land horen wij soortgelijke verhalen van onze leden.” 

 

AD Dianne Vugts

 

“Het is waar. Mensen met een beperking kunnen een aanvraag indienen bij de zorgverzekeraar voor een tweede prothese voor speciale activiteiten. Maar in de praktijk wordt dat vaak afgekeurd. Verzekeraars blijven geregeld afwijzen op basis van doelmatigheid en vasthouden aan de stelling dat één prothese genoeg is.  

Ook horen we: je kan in plaats van een badprothese ook wel een stoeltje gebruiken. Dat is uiteraard níet het geval aangezien je ook transfers moet kunnen maken. Voor een sportprothese geldt: Kijk naar jezelf, als jij gaat sporten trek je ook andere schoenen aan.” 

Het is waar dat het Ministerie via Uniek Sporten anderhalf miljoen beschikbaar stelt voor hulpmiddelen voor gehandicapte sporters. Daar staat tegenover dat sporters die er aanspraak op willen maken een eigen bijdrage moeten leveren via bijvoorbeeld crowdfunding. Men stelt dat dat de motivatie aanwakkert. De keerzijde is dat het ook een drempel is die onnodig is.  

Nederland heeft het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ondertekend. Lees artikel 30 erop na: ‘Teneinde personen met een handicap in staat te stellen op voet van gelijkheid met anderen deel te nemen aan recreatie, vrijetijdsbesteding en sportactiviteiten, nemen de Staten die Partij zijn passende maatregelen’. Over de naleving hiervan zijn op 25 juni 2021 ook Kamervragen gesteld aan de minister van VWS. 

 

Hulpmiddelen zijn inderdaad maatwerk en dus kostbaar. Maar dat wil ik toch graag relateren aan de opbrengst. Die is onbetaalbaar. Zowel voor iemands zelfredzaamheid en bewegingsvrijheid als voor het huishoudboekje van de BV Nederland. Goede hulpmiddelen stellen mensen in staat te sporten en te bewegen, dat draagt bij aan welbevinden en aan gezondheid. Ter illustratie: een blade kost gemiddeld tussen de 6.000 en 12.000 euro. Daar staat een besparing van 75.000 euro aan zorgkosten tegenover. Bovendien neemt iemands arbeidsproductiviteit toe. Ook dat is natuurlijk in geld uit te drukken. Dat is onderzocht. 

Wat blijkt? Investeren in een sporthulpmiddel levert de maatschappij 4,5 keer zoveel op. Dat blijkt uit het rapport Waarde van sport en bewegen voor mensen met een fysieke beperking. Terecht dat veel partijen bezig zijn om sporthulpmiddelen beter bereikbaar en beschikbaar te maken. Ook NVOS-Orthobanda schaart zich daarbij en vraagt hiervoor extra aandacht.”  

 

Lees hier hoe sporthulpmiddelen bijdragen aan levensgeluk, zelfredzaamheid en gezondheid en bekijk welke initiatieven er zijn https://www.nvos-orthobanda.nl/nieuws/sporthulpmiddelen-dragen-bij-aan-levensgeluk-zelfredzaamheid-en-gezondheid