Onze vereniging

De vereniging is opgebouwd uit bestuur en commissies.

Het bestuur van NVOS-Orthobanda is op dit moment als volgt samengesteld:

Ad de Regt (voorzitter)
Petra van Dam (vice-voorzitter)
Anne Marie Griffioen (penningmeester)
Herwin Renshoff (bestuurslid)
Ron Schiedon (bestuurslid)
Mariska van Straten (bestuurslid)
Richard Valkenburg (bestuurslid)

De commissies:

Commissie Markt & Regels
Commissie Opleidingen
Commissie Kwaliteit & Richtlijnen


U kunt via het secretariaat van NVOS-Orthobanda in contact komen met het bestuur van de vereniging.

Onze missie

NVOS-Orthobanda behartigt de belangen van zorgondernemers in orthopedische hulpmiddelen die de kwaliteit van leven voor de gebruikers verhogen. Zij treedt op als gesprekspartner van overheid, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en andere belanghebbenden en investeert in onderwijs, kennisontwikkeling en innovatie. Hierdoor borgt zij de continuïteit van de branche naar de toekomst en benadrukt haar maatschappelijke taak. Transparantie, innovatie en klantgerichtheid. Dat zijn de kernwaarden van de branchevereniging voor orthopedische hulpmiddelen, NVOS-Orthobanda.

Toenemende vergrijzing doet de markt voor medische hulpmiddelen in omvang groeien. Deze groei geeft uitdagingen aan het betaalbaar en toegankelijk houden van kwalitatieve hulpmiddelenzorg. In dit speelveld opereert de branchevereniging voor ondernemers in orthopedische hulpmiddelen. Vanuit het ondernemerschap stelt de vereniging als doel centraal: het behartigen van de collectieve belangen van ondernemers in orthopedische hulpmiddelen.