banners-1170-x-379

Onze vereniging

NVOS-Orthobanda kent een bestuur en commissies.

Ad de Regt (voorzitter)
Petra van Dam (vice-voorzitter)
Anne Marie Griffioen (penningmeester)
Herwin Renshoff (bestuurslid)
Ron Schiedon (bestuurslid)
Mariska van Straten (bestuurslid)
Richard Valkenburg (bestuurslid)

Commissies

Commissie WORK (Wetenschap, Opleidingen, Richtlijnen en Kwaliteit)
Commissie WOC (Werkgeverschap, Ondernemerschap en CAO)
Commissie Zorgverzekeraars
Commissie CPAN (Communicatie, Public Affairs en Netwerken)


Kaders en richtlijnen Commissies NVOS-Orthobanda

U kunt via het secretariaat van NVOS-Orthobanda in contact komen met het bestuur van de vereniging.

Onze missie

NVOS-Orthobanda behartigt de belangen van zorgondernemers in orthopedische hulpmiddelen die de kwaliteit van leven voor de gebruikers verhogen. Zij treedt op als gesprekspartner van overheid, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en andere belanghebbenden en investeert in onderwijs, kennisontwikkeling en innovatie. Hierdoor borgt zij de continuïteit van de branche naar de toekomst en benadrukt haar maatschappelijke taak. 

Transparantie, innovatie en klantgerichtheid. Dat zijn de kernwaarden van de branchevereniging voor orthopedische hulpmiddelen, NVOS-Orthobanda.

Toenemende vergrijzing doet de markt voor medische hulpmiddelen in omvang groeien. Deze groei geeft uitdagingen aan het betaalbaar en toegankelijk houden van kwalitatieve hulpmiddelenzorg. In dit speelveld opereert de branchevereniging voor ondernemers in orthopedische hulpmiddelen. Vanuit het ondernemerschap stelt de vereniging als doel het behartigen van de collectieve belangen van ondernemers in orthopedische hulpmiddelen.