banners-1170-x-379

Onze vereniging

NVOS-Orthobanda kent een hoofdbestuur, een sectorbestuur OT, een sectorbestuur OST en commissies.

Hoofdbestuur
Michiel van Campen (algemeen voorzitter)
Gerard Gravemaker (vice-voorzitter en sectorvoorzitter OST)
Pascalle Theunissen (sectorvoorzitter OT (interim))
Anne Marie Griffioen (algemeen penningmeester)
Edwin de Wolf (algemeen secretaris)
Sectorbestuur OST
Gerard Gravemaker (voorzitter OST)
Anne Marie Griffioen (penningmeester)
Rob Buchrnhornen (bestuurslid OST)
Marco Okhuysen (bestuurslid OST)
Sectorbestuur OT
Pascalle Theunissen (voorzitter OT (interim))
Maria Veerbeek (bestuurslid OT)
Edwin de Wolf (bestuurslid OT)
Vacature (bestuurslid OT)
U kunt via het secretariaat van NVOS-Orthobanda in contact komen met de besturen van de vereniging.

Onze missie

NVOS-Orthobanda behartigt de belangen van zorgondernemers in orthopedische hulpmiddelen die de kwaliteit van leven voor de gebruikers verhogen. Zij treedt op als gesprekspartner van overheid, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en andere belanghebbenden en investeert in onderwijs, kennisontwikkeling en innovatie. Hierdoor borgt zij de continuïteit van de branche naar de toekomst en benadrukt haar maatschappelijke taak. 

Transparantie, innovatie en klantgerichtheid. Dat zijn de kernwaarden van de branchevereniging voor orthopedische hulpmiddelen, NVOS-Orthobanda.

Toenemende vergrijzing doet de markt voor medische hulpmiddelen in omvang groeien. Deze groei geeft uitdagingen aan het betaalbaar en toegankelijk houden van kwalitatieve hulpmiddelenzorg. In dit speelveld opereert de branchevereniging voor ondernemers in orthopedische hulpmiddelen. Vanuit het ondernemerschap stelt de vereniging als doel het behartigen van de collectieve belangen van ondernemers in orthopedische hulpmiddelen.