banners-1170-x-3794

Beroepscompetentieprofielen

 

Beroepscompetentieprofielen orthopedische schoentechniek en orthopedische techniek

In 2015 zijn zowel de beroepscompetentieprofielen van de orthopedische schoentechniek als die van de orthopedische techniek geactualiseerd. Daarbij zijn werkgroepen van deskundigen uit de branche betrokken geweest. Het bestuur van NVOS-Orthobanda heeft de beroepscompetentieprofielen vastgesteld op 16 september 2015.

Beroepscompetentieprofiel orthopedische techniek

Beroepscompetentieprofiel orthopedische schoentechniek

Een beroepscompetentieprofiel geeft een beschrijving van goed vakmanschap van een vakvolwassen beroepsbeoefenaar. Het is de standaard van vakmanschap die de branche heeft vastgesteld voor de verschillende beroepen. De inhoud van het beroepscompetentieprofiel dient als brondocument voor alle beroepsopleidingen (MBO en HBO), branchecursussen (BCB), trainingen en workshops die eruit ontwikkeld kunnen worden. 

Dit format geeft de richtlijnen aan waaraan een beroepscompetentieprofiel dient te voldoen en bestaat uit de volgende onderdelen: kern van het beroep, beroepstypering, beroepsbeschrijving, uitwerking van de kerntaken, vakkennis en vakvaardigheden en een set van beroepscompetenties met bijbehorende beheersingscriteria.